Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Penodi cwmni i gynllunio safle newydd Ysgol Brynmenyn

13 Mehefin 2016

Bu cam mawr ymlaen yn y cynlluniau cyffrous i sefydlu safle newydd Ysgol Gynradd Brynmenyn yn dilyn penodi BAM Construction Ltd i wneud y gwaith cynllunio cychwynnol.

Y cynnig yw symud yr ysgol i safle Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath, sydd lai na milltir i ffwrdd, wrth ymyl Coleg Cymunedol y Dderwen.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno achos busnes llawn ar gyfer yr ysgol newydd i Lywodraeth Cymru dros yr haf, ac os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, bydd y gwaith adeiladu yn dechrau erbyn mis Ionawr 2017 cyn agor yr ysgol ym mis Ionawr 2018.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir hon ac rydym yn falch o gyhoeddi penodiad BAM Construction Ltd.

“Rydym wedi derbyn ‘cymeradwyaeth mewn egwyddor’ i gostau’r ysgol newydd gael eu hariannu gan raglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio ar yr achos busnes angenrheidiol yn unol â gweithdrefnau Llywodraeth Cymru.

“Os bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn y cynnig, bydd yn ein galluogi i adeiladu ysgol fwy gyda chyfleusterau cyfoes lai na milltir i ffwrdd o’r safle presennol ar Bryn Road, a bydd yn ein helpu i ymdopi â’r galw cynyddol am leoedd ysgol yn ardal Porth y Cymoedd am flynyddoedd i ddod.”

Mae safle presennol Ysgol Gynradd Brynmenyn yn anaddas ar gyfer estyniad gan ei fod yn fach iawn ac wedi ei amgylchynu gan dir comin. Mae problemau sylweddol hefyd â thagfeydd traffig y tu allan i’r ysgol ar adegau danfon a chasglu.

Byddai sefydlu Ysgol Gynradd Brynmenyn ar safle newydd hefyd yn cael sgil-effaith ar Ysgol Gynradd Tondu sydd gerllaw, sy’n gweithredu ar ddau safle ar hyn o bryd. Trwy adeiladu ysgol gynradd newydd, fwy o faint i ddisgyblion Brynmenyn, gallai newidiadau i’r dalgylch ddilyn a fyddai yn eu tro yn helpu troi Ysgol Gynradd Tondu yn ysgol un safle.

Last Updated: 13/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud