Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Afon Y Felin bike shed

Pencampwr seiclo paralympaidd yn agor sied feiciau newydd ysgol

13 Mehefin 2016

Roedd hi’n ddiwrnod euraidd yn Ysgol Gynradd Afon y Felin pan ddaeth pencampwr paralympaidd lleol i agor sied feiciau newydd.

Agorwyd cyfleuster newydd yr ysgol yn swyddogol gan y seiclwr Simon Richardson, a enillodd ddwy fedal aur ac un fedal arian yng Ngemau Paralympaidd Beijing yn 2008. Bydd y sied yn ei gwneud yn haws i ddisgyblion storio eu beiciau a’u sgwteri.

Cyn iddo dorri’r rhuban i ddatgan bod y sied ar agor, dangosodd Simon ei fedalau i’r plant, a chawsant hefyd gyfle i ddal y ffagl a ddefnyddiodd i oleuo crochan yng Nghaerdydd cyn Gemau Paralympaidd Llundain yn 2012.

Dywedodd Simon wrth y disgyblion hefyd am bwysigrwydd gwisgo helmed seiclo - mae’n siŵr mae dyma a achubodd ei fywyd pan daflwyd ef oddi ar ei feic gan yrrwr fu’n yfed pan oedd yn hyfforddi ger Pen-y-bont ar Ogwr bum mlynedd yn ôl.

Meddai Pennaeth Ysgol Gynradd Afon y Felin, Nicola Williams: “Roedd yn anrhydedd i groesawu Simon i’r ysgol. Roedd y plant wrth eu boddau yn gweld y medalau a’r ffagl Baralympaidd.

“Siaradodd â nhw hefyd am y modd y mae wedi troi agweddau negyddol yn rhai cadarnhaol yn ystod ei fywyd, ac wedi dal ati doed a ddelo. Mae’r math hwn o neges ysbrydoledig i’n disgyblion, a gwnaethom fwyhau ei ymweliad yn fawr iawn.

“Rydym yn hefyd yn ddiolchgar iawn i Ymddiriedolaeth Cynffig, sydd wedi rhoi’r arian i ni ar gyfer y sied feiciau, ac rydym bellach yn edrych ymlaen at weld y plant yn gwneud defnydd da o’r cyfleuster newydd hwn.”

Last Updated: 15/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud