Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pencampwriaeth Amatur yn rhoi hwb ariannil I dde Cymru

07 Mehefin 2016

Gan ddilyn traddodiad a sefydlwyd ers 121 o flynyddoedd erbyn hyn, mae’r Bencampwriaeth Amatur yn cael ei chynnal unwaith eto eleni, rhwng 13-18 Mehefin yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl, Clwb Golff y Pîl a Chlwb Golff Cynffig, ac mae disgwyl iddi roi hwb ariannol gwerth £500,000 i economi De Cymru.

Mae astudiaeth annibynnol sy’n edrych ar effaith digwyddiadau, a gomisiynwyd gan drefnwyr y bencampwriaeth, Clwb Golff Brenhinol a Hynafol St Andrews, ac a gynhaliwyd gan Ganolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon ym Mhrifysgol Sheffield Hallam, yn cyfrifo bod angen cyfwerth â 3,500 o nosweithiau mewn llety masnachol ar gyfer 288 o gystadleuwyr o 34 o wledydd sy’n cymryd rhan.

Yn ychwanegol at yr hwb ariannol uniongyrchol i’r economi leol, bydd twristiaeth golff leol yn elwa ar bedwar diwrnod o uchafbwyntiau teledu wedi’u darlledu ar Sky Sports yn y DU ac yn Iwerddon a thrwy gyfrwng darparwyr gwasanaeth lloeren lleol mewn tiriogaethau eraill.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Pencampwriaethau Clwb Golff Brenhinol a Hynafol St Andrews, Johnnie Cole-Hamilton: “Mae’r Bencampwriaeth Amatur yn cael croeso cynnes lle bynnag y mae’n cael ei chynnal ac rydym yn falch ei bod yn gwneud cyfraniad sylweddol at dwristiaeth golf yn lleol.

Bydd y mwyafrif o chwaraewyr yn wynebu’r her o chwarae ar gyrsiau lincs arbennig Cymru am y tro cyntaf, ac mae’n gyfle gwych i wylwyr weld y chwaraewyr amatur gorau ar waith.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott OBE: "Rydym yn gobeithio y bydd y chwaraewyr golff amatur gorau yn y byd yn mwynhau herio eu hunain ar ddau o gyrsiau gwych y fwrdeistref ac rydym yn gobeithio y bydd llawer ohonynt eisiau aros yn hirach ac eisiau dychwelyd yn y dyfodol.

“Mae twristiaeth golff yn bwysig i’r ardal ac rwy’n siŵr y bydd ein busnesau lleol yn croesawu hwb i’w masnach ar ddechrau’r haf.”

Mae tocynnau i’r Bencampwriaeth Amatur AM DDIM, ond codir tâl am barcio ym maes parcio Bae Rest.

Bydd y Pencampwr Amatur yn ennill lle yn y Bencampwriaeth Agored fis nesaf yn y Royal Troon, ac ym Mhencampwriaeth Agored yr Unol Daleithiau flwyddyn nesaf yn Erin Hills, Wisconsin. Yn draddodiadol, estynnir gwahoddiad hefyd i chwarae yn y Twrnamaint Meistr yn Augusta.

Last Updated: 07/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud