Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llwyddiant rhanbarthol i brosiectau adeiladu lleol

07 Mehefin 2016

Mae gwaith adeiladu o ansawdd uchel  a wnaed ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i gydnabod yng Ngwobrau Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol rhanbarthol De Cymru.

Enillodd y ganolfan iechyd a lles newydd Celtic Court ar Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, y wobr am yr ‘Adeilad cynhwysol gorau’  er mwyn cydnabod y ffaith ei fod yn gwbl hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Bydd Celtic Court yn cael ei ystyried ar gyfer anrhydedd cenedlaethol yn rownd Cymru o’r gwobrau, a gynhelir yn hwyrach eleni.

Cafodd ail brosiect – sef dau gartref newydd yn ‘The Retreat’ ym Mhorthcawl - ei gynnwys ar restr fer y categori ‘Tai newydd bach gorau’, ac ennill canmoliaeth uchel.

Dywedodd y Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu RhAALl yn cydnabod y crefftwaith a’r arloesedd technegol sy’n rhan o godi adeiladau o safon ragorol.

“Cafodd yr holl brosiectau adeiladu a enillodd anrhydedd yng ngwobrau rhagoriaeth adeiladu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ein hunain ym mis Mawrth, eu hystyried ar gyfer y gwobrau rhanbarthol hyn hefyd, a hoffwn longyfarch pawb a oedd yn rhan o’r gwaith o adeiladu Celtic Court. Mae’n adeilad newydd rhagorol sy’n bodloni anghenion cwsmeriaid, a bydd yn gystadleuydd cryf ar gyfer y gwobrau cenedlaethol ym mis Hydref.”

 

Last Updated: 07/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud