Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Scarecrow web

Ymunwch â’r hwyl arddwriaethol yn Heronsbridge trwy greu bwgan brain!

02 Mehefin 2016

Mae Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn agor ei gerddi a’i pherllan brydferth i’r cyhoedd fis nesaf, a hoffai nodi’r achlysur mewn steil trwy greu cae llawn bwganod brain!

Ddydd Sul 26 Mehefin, bydd yr ysgol yn cymryd rhan yn ‘Diwrnod Gardd Agored y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol’ rhwng 1pm a 4pm, ac estynnir gwahoddiad i deuluoedd, ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau lleol i ychwanegu at yr hwyl trwy greu eu bwganod brain eu hunain a fydd yn cael eu harddangos ar y dydd a’u rhoi mewn cystadleuaeth.

Bydd angen gwneud y bwganod brain ymlaen llaw, a Rosamund Davies o’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol fydd yn beirniadu. Bydd yr enillwyr yn ennill offer garddio i’w hysgol yn ogystal â chyngor am ddim gan y dylunydd gerddi o fri, Anthea Guthrie.

Meddai Pennaeth Heronsbridge, Glynis James: “Cawsom bob math o fwganod brain llawn dychymyg y llynedd, gan gynnwys môr-forwyn, gwrach, gwraig gwiail, Sioni winwns a hyd yn oed Bob Marley! Byddem wrth ein boddau yn gweld mwy fyth o ddyluniadau creadigol eleni, a llenwi cae cyfan â bwganod wrth i ni agor ein gerddi i’r cyhoedd.”

I gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth bwgan brain, ffoniwch Heronsbridge ar 01656 653974 neu anfonwch e-bost at allisonrowlands@aol.com.

Bydd angen dod â’r Bwganod Brain i’r ysgol rhwng 20 a 24 Mehefin, a byddant yn cael eu beirniadu ddydd Sul, 26 Mehefin.

Last Updated: 02/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud