Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith yn dechrau i weddnewid Adeilad Jennings ar y glannau

21 Medi 2016

Mae prosiect a gymerir wyth mis i’w gwblhau wedi cychwyn ym Mhorthcawl a fydd yn creu swyddi, yn darparu cyfleusterau newydd ar y glannau ac yn adfer adeilad rhestredig Gradd II pwysig i’w ddefnyddio gan y cyhoedd unwaith eto.

Mae gweithwyr o’r cwmni datblygwyr o Gymru, AMA Holdings, wedi dechrau gweddnewid Adeilad Jennings a’r Customs House ar ôl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ganiatáu les hirdymor iddynt ar yr eiddo.

Bydd y llawr gwaelod yn cynnig nifer o unedau masnachol newydd, gan gynnwys bwyty cegin a bar 5,000 troedfedd sgwâr ar ffurf theatr gydag atriwm i frig yr adeilad, a bydd 13 o unedau ‘byw a gweithio’ ar y lefel uwch gydag ystafelloedd gwely atig a fydd yn galluogi’r preswylwyr i fyw a gweithio ar y safle.

Mae pob un o’r 13 o unedau byw a gweithio eisoes wedi’u llenwi, a bydd enwau’r busnesau a fydd yn dod i’r bwyty a’r unedau masnachol eraill yn cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y bydd y trafodaethau wedi’u cwblhau.

Bydd mwy na 30 o swyddi yn cael eu creu yn ystod cyfnod adeiladu’r prosiect, a phan fydd y gwaith wedi’i gwblhau, bydd 50 o swyddi eraill yn cael eu sefydlu yn y safle a adnewyddwyd.

Mae ABA Holdings yn buddsoddi £2.5 miliwn yn y prosiect, gan gynnwys cymorth gan Gyllid Cymru a chyllid treftadaeth treflun a ddarperir drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw.

Yn ôl y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygiad Economaidd: “Mae’r prosiect cyffrous a hynod uchelgeisiol hwn yn rhan bwysig o’r cynlluniau adfywio parhaus sydd gennym ar gyfer Porthcawl.

“Mae gan ABA Holdings hanes cryf o ailddatblygu adeiladau rhestredig a hanesyddol, yn enwedig ei waith ar y Tŷ Pwmp Rhestredig Gradd II yn y Barri a’r gwaith ailddatblygu yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

“Mae gennyf bob ffydd y bydd Adeilad Jennings a’r Customs House ar eu newydd wedd yn gyfleusterau ardderchog yn ardal harbwr Porthcawl, a fydd yn darparu canolbwynt amlwg i ymwelwyr a thwristiaid yn ogystal â thrigolion Porthcawl.”

Adeiladwyd Adeilad Jennings ym 1832, a chredir yn gyffredinol ei fod yn enghraifft brin yn ne Cymru o warws o gyfnod cynnar y dociau.

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel terminws deheuol ar gyfer tramffordd ceffyl â chert Dyffryn Llynfi Porthcawl, a oedd yn cael ei defnyddio i gludo haearn a glo o Gwm Llynfi.

Mae enw’r adeilad yn tarddu o 1911 pryd y’i defnyddiwyd gan y mewnforwyr coed, Jennings and Co. Yn y blynyddoedd mwy diweddar, mae wedi’i ddefnyddio fel parc sglefrio dan do.

 

Last Updated: 21/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud