Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffordd glan y môr ar gau yn ystod Gŵyl Elvis Porthcawl

21 Medi 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Heddlu De Cymru wedi bod yn gweithio unwaith eto gyda threfnwyr Gŵyl Elvis Porthcawl (23 – 25 Medi) i wneud digwyddiad eleni mor bleserus a diogel â phosibl.

Er mwyn helpu i sicrhau y gall y torfeydd sy’n dod i’r ŵyl fwynhau mynd am dro yn ddiogel ar hyd arfordir Porthcawl yn eu hesgidiau swêd glas a’u gwisgoedd amryliw, bydd rhan o’r brif ffordd ar hyd glan y môr ar gau am y rhan fwyaf o’r penwythnos.

Hysbysir ymwelwyr â’r digwyddiad, a thrigolion lleol, y bydd y ffordd ar gau o’r gyffordd rhwng The Green Avenue a’r Esplanade yr holl ffordd i’r gyffordd rhwng y Portway a’r Promenâd Dwyreiniol.

Bydd y ffordd ar gau drwy’r dydd ddydd Sadwrn 24 Medi o 6am ymlaen. Bydd yn parhau i fod ar gau fore Sul hyd at 2am, pan fydd yn ailagor, ond wedyn bydd yn cau eto am weddill y dydd o 6am tan hanner nos. Mae’n bosibl y bydd yr amseroedd hyn yn amrywio rhywfaint er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddidrafferth.

Bydd gwyriadau dros dro ar waith a gofynnir i yrwyr dalu salw arbennig i’r arwyddion dros dro wrth yrru o amgylch ac o fewn y dref dros benwythnos yr ŵyl. Bydd systemau un ffordd hefyd ar waith yn Rhodfa Fictoria, Doddridge Way a Rhodfa’r Parc er mwyn lleihau tagfeydd ar lwybrau’r gwyriad.

Bydd y rhan helaeth o’r Promenâd Dwyreiniol ar gau i bob cerbyd heblaw am dacsis, coetsis a bysiau mini sy’n dod â dilynwyr Elvis i’r digwyddiad, ond bydd maes parcio Salt Lake yn parhau i fod ar agor ac yn hygyrch. Bydd arwyddion ychwanegol yn cael eu darparu i gyfeirio gyrwyr at y meysydd parcio a’r parthau gollwng penodedig.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Gan fod penwythnos Gŵyl Elvis yn denu miloedd o ymwelwyr, cafodd nifer o newidiadau eu gwneud i’r seilwaith o amgylch y digwyddiad y llynedd i’w gwneud yn fwy diogel a phleserus nag erioed. Roedd y newidiadau hynny’n cynnwys cau rhan o’r ffordd ar hyd glan y môr a chyflwyno parth gollwng newydd ar y Promenâd Dwyreiniol.

“Rydym yn falch o gadarnhau y bydd yr un trefniadau traffig yn cael eu hailadrodd eto eleni a hoffwn ddymuno penwythnos gŵyl pleserus iawn i bawb.”

Last Updated: 21/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud