Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Plant lleol yn ddiolchgar am haf llawn hwyl

20 Medi 2016

Wrth i ni ffarwelio â haf llawn chwaraeon cyffrous, mae plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dychwelyd i’w dosbarthiadau ar ôl cadw’n heini drwy’r rhaglen haf Gwyliau’r Ysgol boblogaidd.

Yn rhan o’r cynlluniau a gynigiwyd, cafodd plant rhwng wyth a deuddeg oed hwyl yn cymryd rhan mewn chwaraeon, gemau a chrefftau mewn sesiynau Egnïol am Oes, yn ogystal ag archwilio’r awyr agored gan adeiladu ffeuau, gwersylla chwarae a gweithgareddau antur gyda’r rhaglen Wardeniaid Chwarae newydd.

Cafodd y rhaglen Egnïol am Oes, sydd yn rhad ac am ddim, ei chynnal am bedair wythnos yn ystod gwyliau’r haf mewn gwahanol leoliadau ledled y fwrdeistref sirol, ac fe’i cynhaliwyd mewn partneriaeth â chyngor cymuned neu gyngor tref bob ardal,.

Cafodd plant iau rhwng tair a saith oed hefyd gyfle i gymryd rhan drwy’r sesiynau Chwarae am Oes Mini, a chymerodd siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ran mewn gweithgareddau amrywiol a gynhaliwyd gan Fenter Bro Ogwr ac Urdd Gobaith Cymru.

Cafodd plant ag anableddau gyfle i fwynhau chwarae a gweithgareddau cymdeithasol yr haf hwn yn rhan o’r rhaglen Diwrnodau Darganfod, sef rhaglen wyliau ar sail atgyfeirio ar gyfer plant rhwng 8 a 19 oed.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros  Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb: “Mae wedi bod yn wych gweld plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw’n heini drwy raglenni gwyliau’r haf. Roedd cynghorwyr tref a chymuned wrth eu boddau wrth ymweld ag Egnïol am Oes i glywed cymaint yr oedd y plant yn mwynhau cael mynd allan o’r tŷ, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau newydd yn y sesiynau.

“Diolch yn fawr i’r cynghorau tref a chymuned hynny a’n cefnogodd ni i gynnal y rhaglenni rhad ac am ddim hyn.”

I weld fideo o’r gweithgareddau amrywiol a gafodd eu cynnal yn ystod gwyliau’r haf, ewch i sianel Youtube y cyngor a chwilio am ‘School’s Out’.

Last Updated: 26/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud