Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwahoddiad i drigolion ddarganfod a allan nhw ‘Fod yn gynghorydd’

16 Medi 2016

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd sydd â’r gymuned yn agos at eu calon i ddarganfod a allan nhw ddod yn gynghorydd bwrdeistref sirol cyn yr etholiadau lleol y flwyddyn nesaf.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog trigolion lleol i ddarganfod a oes ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i gynrychioli eu cymuned leol mewn digwyddiadau ‘Bod yn gynghorydd’ arbennig, sy’n cael eu cynnal yn y Swyddfeydd Dinesig, Pen-y-bont ar Ogwr o 6pm ar 11 a 12 Hydref.

Nod y digwyddiadau AM DDIM hyn, sy’n cael eu cynnal yn rhan o’r Wythnos Democratiaeth Leol, yw annog trigolion o bob cefndir i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth leol, a bydd y rhai sy’n bresennol yn cael cyfle i siarad â chynghorwyr ac aelodau staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael gwybod rhagor am y swyddogaeth hon.

Mae’r digwyddiadau hyn yn addas i aelodau pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr annibynnol, a’r rhai heb unrhyw brofiad gwleidyddol, a thrafodir swyddogaeth cynghorydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sut mae gwahanol adrannau’r cyngor yn gweithredu, a sut y gall unigolion sefyll yn yr etholiad ym mis Mai 2017.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott OBE: “Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i drigolion gael gwybod yn union sut y gallent gyfrannu at eu cymunedau lleol drwy fod yn gynghorydd bwrdeistref sirol.

“Mae pobl yn aml yn synnu faint o amser y mae bod yn gynghorydd bwrdeistref sirol yn ei olygu. Mae’n swydd heriol, ond mae’r cyfle y mae’n ei roi i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn talu ar ei ganfed.

“I mi’n bersonol, bu’n fraint cael cynrychioli’r fwrdeistref sirol am dros 20 mlynedd, a byddaf yn edrych yn ôl ar fy nghyfnod o fod yn gynghorydd ac yn Arweinydd y cyngor gyda balchder ar ôl i mi ymddiswyddo ym mis Mai.

“Gobeithiaf y bydd unrhyw un sy’n dod i’r digwyddiadau hyn yn rhannu’r un balchder os bydd yn ddigon ffodus i gael ei ethol yn gynghorydd y flwyddyn nesaf.”

Mae lleoedd sydd ar gael yn y digwyddiadau ‘Bod yn gynghorydd’ yn brin ac mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw. I gael gwybod rhagor, neu i fynegi eich diddordeb, ewch i www.bridgend.gov.uk/councillor, anfonwch e-bost i membersbcbc@bridgend.gov.uk, neu ffoniwch 01656 643250 / 01656 643385.

Last Updated: 16/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud