Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Siarter yn nodi sut y bydd cynghorau lleol yn cydweithio

15 Medi 2016

Mae cytundeb arbennig wedi ei lofnodi gyda’r nod o dynnu’r gwahanol haenau o lywodraeth leol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agosach at ei gilydd er mwyn gallu gwella gwasanaethau i drigolion.

Mae’r ‘Siarter Cyngor Tref a Chymuned’ diwygiedig newydd yn ymrwymiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â’r cynghorau tref a chynghorau cymuned amrywiol.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Wrth ystyried y pwysau sylweddol ar y gyllideb llywodraeth leol, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn cydweithio i fynd i’r afael â’r heriau sydd o’n blaenau.

“Mae’r siarter yn nodi sut y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth agosach nag erioed o’r blaen ac yn rhannu arfer da i gyflawni gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau posibl am arian yn ein cymunedau.”

Diweddarwyd y siarter yn dilyn cyhoeddiad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol’, a bydd yn cael ei adolygu yn flynyddol.

Gallwch lawrlwytho copi o'r ‘Siarter Cynghorau Tref a Chymuned’ trwy fynd i www.bridgend.gov.uk/tcccharter.

Last Updated: 16/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud