Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Yn eisiau i’w ailgylchu: y ‘pethau anarferol’

13 Medi 2016

Yn yr Wythnos Ailgylchu hon (12-18 Medi), gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr chwilio am y ‘pethau anarferol’ yn y cartref – sef yr eitemau a gaiff eu hanghofio yn aml wrth ailgylchu gartref.

Mae llawer o’r eitemau a gaiff eu hanwybyddu i’w gweld yn yr ystafell ymolchi, megis tiwbiau papur tŷ bach a blychau past dannedd y gellir eu hailgylchu gyda gweddill eich cardfwrdd, a'r poteli siampŵ, cannydd a sebon cawod y cânt i gyd fynd i’ch bag glas ar gyfer plastigau.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi arfer ailgylchu gwastraff bwyd, poteli, deunyddiau pecynnu sy’n cronni yn y gegin, ond gall ymddangos yn haws weithiau i daflu eitemau ystafell ymolchi yn syth i’r bin yn hytrach na’u rhoi o’r neilltu i’w hailgylchu.

“Yn ystod yr Wythnos Ailgylchu hon, hoffem ofyn i drigolion roi ystyriaeth i bopeth maen nhw’n ei daflu allan yn y cartref a sicrhau eu bod yn ailgylchu unrhyw ‘bethau anarferol’ hefyd.”

Mae ‘pethau anarferol’ eraill y gellir eu hailgylchu yn cynnwys poteli sebon, poteli moddion a blychau cardfwrdd gwag ar gyfer meddyginiaeth megis rhai tabledi i wella pen tost.

Atgoffir trigolion lleol hefyd bod amser o hyd i gymryd rhan yn ymgynghoriad cyhoeddus y cyngor ynglŷn â pha un a ddylid rhoi lwfans ychwanegol i aelwydydd mwy pan fydd y newidiadau i gasgliadau gwastraff cartref yn dod i rym y flwyddyn nesaf.

O 1 Ebrill 2017, bydd cartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag du bob pythefnos er mwyn i’r awdurdod lleol allu parhau i gyflawni’r targedau ailgylchu llym a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Erbyn 2024/25, bydd angen i gynghorau Cymru fod yn ailgylchu 70 y cant o’r holl wastraff cartref neu wynebu dirwy gostus. Y targed presennol yw 58 y cant.

Bydd y cyfyngiad o ddau fag yn effeithio ar y rhan fwyaf o gartrefi o fis Ebrill ymlaen, ond mae’r cyngor yn rhoi ystyriaeth i ba reol wahanol y dylid ei chaniatáu i aelwydydd â mwy na chwe pherson yn byw ynddynt, er mwyn i’r gwasanaeth casglu newydd allu helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu a bod mor deg â phosibl ar yr un pryd.

Bydd gwasanaeth newydd i gasglu cewynnau ar wahân hefyd yn cael ei gyflwyno o 1 Ebrill 2017 ymlaen.

Bydd yr ymgynghoriad yn aros ar agor tan 10 Hydref, a chewch ddweud eich dweud trwy fynd ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/consultation.

 

Last Updated: 13/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud