Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofalwch rhag cynllun twyll ynglŷn â bandiau’r dreth gyngor

13 Medi 2016

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i ofalu rhag cynllun twyll sy’n honni y gallant fod ar fand is y dreth gyngor trwy dalu ffi.

Mae nifer o drigolion lleol wedi cysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl derbyn galwadau ffôn gan dwyllwyr yn honni eu bod yn ffonio o’r ‘Weinyddiaeth Gyfiawnder’, ac sy’n dweud y byddai’n bosibl rhoi eu heiddo ar fand newydd pe byddent yn talu £65 ymlaen llaw.

Mae’r twyllwyr wedyn yn gofyn am fanylion banc cyfrinachol ac mae’r trigolion sy’n cael eu twyllo wedyn yn gweld bod arian wedi ei ddwyn o’u cyfrifon banc.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet y cyngor dros Adnoddau: “Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fyth yn eich ffonio yn ddirybudd yn gofyn am eich manylion banc dros y ffôn. Mae hyn yn debyg i gynlluniau twyll eraill yn ymwneud â’r dreth gyngor, sydd wedi dod i’r amlwg mewn blynyddoedd blaenorol, ac rydym yn annog trigolion i beidio â rhoi unrhyw fanylion banc i’r twyllwyr hyn. Ar sail yr adroddiadau yr ydym wedi eu cael hyd yn hyn, ymddengys bod y cynllun twyll diweddaraf hwn yn targedu aelodau hŷn y gymuned yn arbennig, felly byddwch yn wyliadwrus.”

Cynghorir trigolion a allai eisoes fod wedi rhoi eu manylion banc dros y ffôn i gysylltu â’u banc cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi’n credu eich bod wedi cael galwad ffôn tebyg, cysylltwch â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 (i gael y gwasanaeth hwn trwy gyfrwng y Gymraeg ffoniwch 03454 040505) neu anfonwch e-bost i tradingstandards@bridgend.gov.uk. Gellir hefyd dweud wrth Heddlu De Cymru am unrhyw gynlluniau twyll trwy ffonio 101, sef y rhif i’w ffonio pan nad yw’n argyfwng.

Last Updated: 13/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud