Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dyddiad newydd wedi ei gadarnhau ar gyfer adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw

13 Medi 2016

Mae dyddiad newydd wedi ei gadarnhau ar gyfer adleoli un o ysgolion cynradd Cymraeg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymeradwyodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynnig diwygiedig yr wythnos diwethaf i symud Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw o’i lleoliad presennol ym Mhontycymer a’i hagor ar safle newydd wrth ochr Ysgol Gynradd bresennol Betws ym mis Ionawr 2019.

Wrth gadarnhau’r cynlluniau, dywedodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Huw David: “Hoffem roi gwybod i rieni, disgyblion, athrawon a’r gymuned leol fod adeiladu’r ysgol newydd sbon wedi ei ohirio am gyfnod byr a’n nod erbyn hyn yw gweithio tuag at agor drysau’r ysgol ym mis Ionawr 2019.

“Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadleoli wrth ochr Ysgol Gynradd Betws ar y tir a arferai fod yn gartref i ysgol iau Betws cyn iddi gael ei difa gan dân bedair blynedd yn ôl.

“Yn ogystal â chyfleusterau addysg o’r radd flaenaf yn unol ag agenda moderneiddio ysgolion y cyngor, bydd yr ysgol newydd hefyd yn cynnig gwell mynediad i blant anabl a mynediad i fan awyr agored gwell ac, am y tro cyntaf, meysydd chwarae ar y safle.”

Bydd yr Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw newydd, sydd wedi ei hariannu gan y cyngor a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn cynnig lleoedd i 210 o ddisgyblion rhwng pedair ac 11 oed, yn ogystal â 45 o leoedd meithrin llawn amser.

Ychwanegodd y Cynghorydd David: “Mae hwn yn gynllun cyffrous a fydd yn rhoi cyfleusterau a chyfleoedd llawer gwell i’r disgyblion a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach ynglŷn â phryd y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau.”

Last Updated: 13/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud