Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffair swyddi a gwybodaeth Pen-y-bont ar Ogwr

09 Medi 2016

Gwahoddir ceiswyr gwaith i ffair swyddi a gwybodaeth a gynhelir ddydd Iau 15 Medi yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr - a arferai gael ei hadnabod fel Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y digwyddiad blynyddol, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r Ganolfan Byd Gwaith, ac a gynhelir yn y Neuadd Fowlio rhwng 10am ac 1pm, yn galluogi trigolion i drafod cyfleoedd ar gyfer gwaith a gwirfoddoli gydag ystod o gyflogwyr lleol.

Bydd amrywiaeth o swyddi gwag dros dro a pharhaol ar gael y gellir ymgeisio amdanynt ar y diwrnod, felly cynghorir y rhai sy’n chwilio am waith i fynd a CV gyda nhw.

Bydd swyddogion o adran adnoddau dynol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn darparu manylion unrhyw swyddi gwag sydd ar gael yn yr awdurdod lleol, a bydd asiantaethau eraill hefyd wrth law i rannu cyngor ar yr hyfforddiant a’r cymorth amrywiol sydd ar gael i helpu’r rhai sy’n gadael yr ysgol a’r coleg yn ogystal â phobl ddi-waith sy’n dymuno dychwelyd i’r byd gwaith.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Adnoddau: “Trwy weithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, mewn partneriaeth mor glos, rydym yn falch o allu helpu pobl leol sy’n chwilio am waith drwy ddarparu cyngor a chymorth arbenigol iddynt a’u helpu i ddod o hyd i swydd. Mae’r digwyddiad hwn bob amser yn ennyn ymateb a chefnogaeth gref gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant ac, eleni, bydd gennym oddeutu 50 o stondinau yn cynrychioli sefydliadau a busnesau lleol.”

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a’r digwyddiad gwybodaeth, ffoniwch Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 682149.


Last Updated: 12/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud