Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwahoddiad i glybiau chwaraeon goffáu canmlwyddiant y Somme

05 Medi 2016

Mae clybiau chwaraeon ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael gwahoddiad i gynnal dwy funud o dawelwch cyn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon ar benwythnos 17/18 Medi i goffáu’r bobl chwaraeon leol a fuodd yn ymladd ym Mrwydr y Somme 100 mlynedd yn ôl.

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol wedi cysylltu ag awdurdodau lleol y sir i ofyn am eu cefnogaeth yn y fenter, ac meddai’r Cynghorydd Mel Nott, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym o’r farn y byddai hon yn ffordd briodol o goffáu canmlwyddiant y frwydr hanesyddol hon, y cymerodd llawer o filwyr lleol ran ynddi, ac rydym yn gobeithio y bydd cynifer o glybiau lleol â phosibl yn gallu ymuno yn y deyrnged hon.”

Meddai John Crowdrey, Cadeirydd Cangen Pen-y-bont ar Ogwr y Lleng Brydeinig: “Mae hon yn ymgyrch genedlaethol wrth i’r Lleng Brydeinig Frenhinol alw ar sefydliadau, cymdeithasau, clybiau, timau ac unigolion chwaraeon i goffáu’r bobl chwaraeon a fu’n ymladd ym Mrwydr y Somme ar adeg ei ganmlwyddiant.

“Mae’n bwysig bod y fwrdeistref sirol yn dod at ei gilydd a byddwn i’n annog pob clwb a chymdeithas chwaraeon yn y fwrdeistref i ymrwymo i anrhydeddu’r rhai fuodd yn ymladd yn y Somme.”

Last Updated: 05/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud