Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynlluniau i symud Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig i’r un safle ag Ysgol Gyfun Cynffig

05 Medi 2016

Byddwn yn ceisio barn preswylwyr Mynydd Cynffig ar y cynllun i symud Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig i’r un safle ag Ysgol Gyfun Cynffig.

Y llynedd, cyfunodd ysgolion babanod ac iau Mynydd Cynffig i ffurfio ysgol gynradd newydd sydd wedi bod yn gweithredu ar ddau safle gwahanol ers hynny.

Byddai’r cynnig diweddaraf hwn, sydd wedi ei gefnogi gan aelodau cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn arwain at leoli’r ysgol gynradd yn ffisegol ar un safle o fis Medi 2018, yn ogystal â’i hehangu yn ysgol â dau ddosbarth mynediad, gyda 60 o leoedd meithrin.

Byddai’r cyllid ar gyfer y ddarpariaeth newydd yn dod o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a rhaglen gyfalaf y cyngor.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym wedi bod yn ystyried y mater hwn ers cryn amser, ac rydym wrth ein boddau i allu cynnig yr ateb cyffrous hwn.

“Mae Ysgol Gyfun Cynffig wedi ei chymeradwyo gan aelodau’r cabinet fel y lleoliad gorau ar gyfer Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig mwy o faint, ac rydym yn edrych ymlaen yn awr at gynnal yr ymgynghoriad a fydd yn dechrau yn ystod tymor yr hydref.

“Er y byddai angen rhywfaint o waith ar y briffordd i wella rhai elfennau ar fynediad mewn strydoedd cyfagos, mae seilwaith safle Cynffig eisoes yn golygu ei fod yn barod i ymdopi â niferoedd llawer mwy o ddisgyblion.

“Ar hyn o bryd mae 416 o leoedd gwag yn yr ysgol gyfun, felly mae digon o le ar y safle. Ar y llaw arall, mae’r safle iau presennol yn cyflwyno nifer o rwystrau i ddatblygu cynllun addas.

“Byddai unrhyw ddatblygiad yno yn golygu ail-leoli’r rhandiroedd a’r man chwarae, ac mae problemau cymhleth hefyd o ran y priffyrdd sy’n ei wneud yn gynnig llai ffafriol na symud yr ysgol i safle Cynffig.

“Byddai symud yr ysgol gynradd i safle’r ysgol gyfun hefyd yn cynnig sefydlogrwydd a pharhad gwych i blant wrth iddyn nhw symud ymlaen i addysg uwchradd.”

Bydd ymgynghoriad â disgyblion, rhieni, aelodau staff a llywodraethwyr yn ystod tymor yr hydref, a bydd y gymuned ehangach yn cael cyfle i ddweud ei dweud hefyd trwy lenwi arolwg ar-lein ar wefan y cyngor. Bydd rhagor o fanylion am ba bryd y bydd yr ymgynghoriad yn agor ar gael yn fuan.

Last Updated: 05/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud