Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Aelodau Cyfetholedig Annibynnol

05 Medi 2016

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru yn chwilio am unigolion ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelodau Cyfetholedig Annibynnol i fis Tachwedd 2016 am gyfnod o bedair blynedd. Er mwyn cael pecyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch yma.

Neu cysylltwch â Simon Jones 01685 725201 neu Howard Jones 01685 725464 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – e-bost swpcp@merthyr.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5yp dydd Gwener 16eg Medi 2016. Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw’r Awdurdod lleol sy’n derbyn Heddlu a Throsedd De Cymru.

Last Updated: 05/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud