Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tair Baner Las i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

31 Mai 2016

Mae Cadw Cymru’n Daclus wedi dyfarnu'r Wobr Baner Las mawr ei bri i Fae Rest, Bae Treco a Marina Porthcawl,.

Mae’r anrhydedd hwn yn golygu eu bod ymhlith y traethau a’r marinas gorau un, gan fod y Faner Las yn cael ei dyfarnu dim ond i’r traethau a’r marinas sydd â dŵr, addysg a rheolaeth amgylcheddol,  diogelwch a gwasanaethau o’r radd flaenaf.

Mae hyn yn rhoi sicrwydd i bawb fod traeth neu farina ymhlith y gorau, nid yn unig yn y wlad, ond yn y byd.

Dyfernir Gwobr y Faner Las mewn 49 gwlad ledled y byd, ac yng Nghymru, rheolir y gwobrau gan yr elusen amgylcheddol, Cadw Cymru’n Daclus.

Bydd pedwar deg saith o safleoedd ledled Cymru yn chwifio’r Faner Las gyda balchder eleni, ac mae Marina Porthcawl yn un o bum safle newydd sy'n derbyn yr anrhydedd. 

Mae Cadw Cymru’n Ddiogel yn cydweithio â phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru, yn ogystal ag awdurdodau lleol a gwirfoddolwyr ledled Cymru i helpu i gadw safonau uchel drwy adfer, amddiffyn a chynnal yr amrywiaeth ardderchog o draethau sydd gan Gymru i’w cynnig.

Nid yn unig y mae’r Faner Las yn hysbysu pobl leol ac ymwelwyr eu bod wedi cyrraedd traeth glân, diogel a phrydferth, ond mae hefyd yn nodi ansawdd y traeth gan ddangos ei fod yn ased i’r gymuned a busnesau lleol, a fydd yn sbarduno ac yn cynyddu twristiaeth.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadw Cymru’n Daclus: “Rwy’n falch bod Cymru wedi derbyn mwy o wobrau eleni. Yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae’r Faner Las wedi cael effaith weddnewidiol ar ansawdd y dŵr, ymwybyddiaeth a rheolaeth amgylcheddol, diogelwch a chyfleusterau o’r radd flaenaf ar ein traethau ac yn ein marinas. Mae’r Faner Las bellach yn eco-label byd-enwog yr ymddiriedir ynddo gan filiynau o bobl ledled y byd.

“Mae’r arfordir yn bwysig iawn i Gymru gan ei fod yn rhoi hwb i economïau lleol a’r diwydiant twristiaeth ac mae’n ein galluogi i arddangos ein gwlad hardd.

“Yn 2015, gwelsom dwf o saith y cant yn nifer yr ymwelwr a ddaeth i arfordir Cymru ac fel arwydd o ansawdd mae Gwobrau Arfordir Cymru yn allweddol ar gyfer parhau'r twf mewn twristiaeth arfordirol, a sicrhau hefyd fod y traethau a’r marinas yn cael eu rheoli yn effeithiol i ymdopi â’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr. 

“Hoffwn longyfarch pob un o’n henillwyr a diolch i bawb sydd wedi sicrhau bod Gwobrau Arfordir Cymru eleni yn llwyddiant ysgubol.”

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn www.keepwalestidy.org

Last Updated: 15/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud