Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Seren rhaglen ‘The Apprentice’ yn helpu disgyblion i ddysgu cyfrinachau crefft y farchnad

31 Mai 2016

Mae cyn seren y rhaglen deledu ‘The Apprentice’ wedi bod yn helpu entrepreneuriaid ifanc o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fireinio eu sgiliau masnachu ar stondin  farchnad!

Rhoddodd Adam Corbally, cyn stondinwr marchnad a ddisgleiriodd yn Ystafell Fwrdd yr Arglwydd Sugar yn 2012, awgrymiadau i ddisgyblion sy’n mynychu clwb busnes ‘Young Dragons’ yr ysgol, pan aethant i ddigwyddiad menter arbennig yr wythnos diwethaf ym Marchnad Abertawe.

Roedd y fenter ‘Flash & Banter’, a gynhaliwyd gan Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd Prifysgol Abertawe, yn rhoi cyfle i’r plant dreulio diwrnod  yng nghwmni Adam ac arbenigwyr eraill i ddysgu  cyfrinachau crefft y farchnad, a fydd yn eu paratoi ar gyfer prosiect ysgol sydd ar y gweill.

Bob tymor, mae ‘Young Dragons’ y Santes Fair yn dysgu am bob agwedd ar fusnes drwy fynd ati i greu cynhyrchion newydd, cynnal ymchwil i’r farchnad a chyfrifo eu costau a'u helw.

Dywedodd Lowri Pike, yr athrawes sy’n rhedeg y clwb: “Y tymor hwn, mae ein disgyblion yn creu cynnyrch newydd o’r enw ‘Bloom Bottles’, sy’n golygu troi poteli plastig yn addurniadau.

“Mae’r clwb busnes wedi ennyn brwdfrydedd y plant a rhoddodd y diwrnod ym Marchnad Abertawe flas hwyliog iddynt ar sut i gyflwyno a gwerthu eu cynnyrch.

“Anogodd Adam bawb i roi cynnig ar werthu ac roedd ein disgyblion wrth eu boddau yn cael tipyn o hwyl gyda’r cwsmeriaid! Dysgodd y disgyblion lawer ac maent yn llawn cyffro ynglŷn â’u ‘Bloom Bottles’ y byddant bellach yn eu cyflwyno i banel o arbenigwyr ddydd Mercher 15 Mehefin, pan fyddant yn cystadlu yn erbyn pum ysgol arall i geisio ennill diwrnod o fasnachu ym Marchnad Abertawe. ”

Cynhaliwyd y digwyddiad ‘Flash & Banter’ ar yr un pryd â ‘Love your Local Market Fortnight’ (17 - 31 Mai), sy’n annog pobl ledled y DU i gefnogi eu marchnadoedd lleol a hefyd i ystyried pa un a fyddai stondin farchnad yn ddelfrydol ar gyfer eu busnes.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd ym Marchnad dan do Pen-y-bont ar Ogwr ac ym Marchnad Maesteg, ffoniwch adran eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642714.

Last Updated: 01/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud