Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

RNLI yn lansio gwasanaeth achub bywyd ym Mae Rest

23 Mai 2016

Bydd achubwyr bywyd RNLI wrth eu gwaith am y tro cyntaf ym Mae Rest ddydd Sadwrn (28 Mai), wrth i’r elusen barhau i ddarparu gwasanaeth achub bywyd ar draethau Porthcawl. 

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd achubwyr bywyd RNLI wrth eu gwaith rhwng 10am a 6pm drwy gydol penwythnos gŵyl y banc. 

Bydd achubwyr bywyd RNLI yn gweithio ochr yn ochr â chriw bad achub gwirfoddol Porthcawl yn ogystal â chlybiau achub bywyd o’r môr lleol ac yn helpu i ddarparu gwasanaeth diogelwch ar y traeth poblogaidd. 

Mae Bae Rest yn un o bedwar traeth ym Mhorthcawl sy’n cynnig gwasanaeth achub bywyd RNLI yr haf hwn. Mae achubwyr bywyd RNLI wedi bod yn patrolio Bae Coney a Bae Treco er 30 Ebrill a bydd gwasanaeth diogelwch yn cael ei lansio ym Mae Pinc o ddechrau mis Gorffennaf.  

Dywedodd Jacob Davies, Rheolwr Achub Bywyd RNLI: “Mae pob achubwr bywyd RNLI bellach wedi cwblhau ei hyfforddiant ac maent i gyd yn edrych ymlaen at agor drysau’r uned newydd ym Mae Rest y penwythnos hwn.

“Rydym yn annog y rhai hynny sy’n ystyried mynd am dro i’r arfordir yn ystod misoedd yr haf i ymweld â thraeth lle y ceir gwasanaeth achub bywyd, ac os byddwch yn mynd i mewn i’r môr, cofiwch barchu'r dŵr a nofio rhwng y fflagiau coch a melyn. Mae’r achubwyr bywyd wedi’u hyfforddi ym mhob agwedd ar ddiogelwch y traeth. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, gofynnwch i achubwr bywyd a fydd yn fwy na pharod i'ch helpu neu gynnig cyngor arbenigol i chi. ”

Y llynedd, cynorthwyodd achubwyr bywyd RNLI dros 900 o bobl ar 32 o draethau prysuraf Cymru. Eleni, mae’r elusen wedi cynyddu’r patrolau diogelwch i 39 o draethau ledled arfogir Cymru. 

I gael rhagor o awgrymiadau ynglŷn â sut i gadw’n ddiogel ar yr arfordir yn ystod yr haf, ewch i wefan yr RNLI www.rnli.org.uk/beachsafety neu lawrlwythwch ap yr elusen ynglŷn â diogelwch ar y traeth ar gyfer ffonau symudol.

Last Updated: 25/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud