Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Crucial crew web

Gweithdai ‘Criw Craff’  yn dysgu gwersi bywyd gwerthfawr

23 Mai 2016

Yn ystod y mis diwethaf, mae tua 1,400 o ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dysgu gwersi bywyd gwerthfawr mewn gweithdai ‘Criw Craff’ a gynhaliwyd yng Nghlwb Cymuned Betws.

Trefnwyd y gweithdai gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â ‘Resolve it’ a nifer o sefydliadau lleol eraill, ac mae’r sesiynau wedi trafod pynciau pwysig fel  diogelwch ar y ffordd, bwlio, ymwybyddiaeth a diogelwch personol, peryglon ceblau pŵer ac awgrymiadau ynglŷn â bod yn berchennog ci cyfrifol.

Cynhaliwyd y sesiynau olaf yr wythnos hon, ac meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r fenter Criw Craff flynyddol wedi ei threfnu ar gyfer disgyblion blwyddyn chwech i’w helpu i baratoi ar gyfer profiadau newydd wrth iddynt dyfu’n hŷn yn y byd mawr.

“Bydd y plant 10 ac 11 mlwydd oed hyn yn symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi, felly mae’n oedran bregus wrth iddynt ddechrau bod ychydig yn fwy annibynnol. Mae’n bwysig felly i’w haddysgu ynglŷn â’r peryglon a’r temtasiynau sydd o’u cwmpas ac effaith y pethau hynny ar eu bywydau a bywydau pobl eraill. Mae sesiynau’r Criw Craff wedi helpu’r plant i fod yn fwy call a deall sut i ymdopi â sawl sefyllfa a allai fod yn anniogel.

“Er enghraifft, mae sesiwn gyda Western Power wedi eu dysgu am beryglon trydan, cyflwyniad am ddiogelwch ar y ffordd wedi ail-bwysleisio pwysigrwydd gwisgo helmed wrth reidio beic, a dysgwyd hefyd sut i ymdopi â gwrthdaro. Roedd y cyflwyniadau yn llawn gwybodaeth ac maent yn wersi hanfodol i’r plant eu dysgu.”

Roedd y sefydliadau a oedd yn gyfrifol am gyflwyniadau yng ngweithdai Criw Craff eleni yn cynnwys  Western Power, Network Rail, yr Asiantaeth Safonau Bwyd, RNLI, SeaQuest, WCADA Alcohol, Resolve It, Dogs Trust a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud