Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Coastwatch web

Coastwatch yn dechrau gweithredu yn Hen Dwr Gwylio Porthcawl

23 Mai 2016

Mae’r gwaith adfer ar Hen Dwr Gwylio y Peilotiaid ar lan y môr Porthcawl wedi’i gwblhau’n llwyr erbyn hyn, a bu gwirfoddolwyr o’r National Coastwatch Institution (NCI) yn gweithio ynddo am y tro cyntaf y penwythnos diwethaf.

Ar ôl cael cefnogaeth frwd gan y gymuned leol, mae tîm o wirfoddolwyr yn gweithio yn y tŵr eiconig - ar benwythnosau yn unig i ddechrau - gan helpu i nodi peryglon er mwyn cadw hwylwyr a physgotwyr amatur yn ddiogel.

Trwy Fenter Treftadaeth Treflun Porthcawl, mae’r adeilad 150 mlwydd oed wedi’i adfer i’w gyflwr gwreiddiol gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, ynghyd â chyfraniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cadw a’r NCI.

Agorwyd yr orsaf newydd yn swyddogol ddydd Gwener diwethaf gan AC Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones ac AS Pen-y-bont ar Ogwr, Madeleine Moon. Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Mae’n wych gweld yr adeilad glan môr hanesyddol hwn yn cael ei ddefnyddio unwaith eto. Roedd mewn cyflwr gwael iawn cyn iddo gael ei ailwampio drwy osod ffenestri, drysau a tho newydd, ac mae’r grisiau allanol wedi eu hatgyweirio hefyd.

“Ar ôl y gwaith adfer, roeddem yn falch o drosglwyddo’r adeilad i’r National Coastwatch Institution yn gynharach eleni, a bydd eu gweithrediadau nhw hwn yn gwneud cyfraniad sylweddol i helpu arfordir Porthcawl i fod hyd yn oed yn fwy diogel.”

Meddai Rheolwr yr Orsaf, Phillip Jones: “Rydym wrth ein boddau o fod yn gallu gweithredu'n llawn ac rydym yn gobeithio sefydlu’r orsaf fel ei bod yn rhan annatod o’r gweithrediadau chwilio ac achub ar hyd arfordir de Cymru.

“Rydym yn cadw golwg ar y môr a’r tir er mwyn helpu i gadw defnyddwyr yr arfordir yn ddiogel, a byddwn yn adrodd yn ôl i Wyliwr y Glannau yn Aberdaugleddau.

“Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym wedi bod wrthi’n ddiwyd yn hyfforddi gwirfoddolwyr. Bu'r ymateb yn ardderchog ac mae gennym restr aros hyd yn oed. Pe byddai gan unrhyw un arall ddiddordeb, byddem yn falch iawn o glywed ganddynt hwythau hefyd, gan er mai ar benwythnosau’n unig y byddwn yn dechrau cadw gwyliadwriaeth, ein nod yw ehangu’n gyflym fel y bydd gennym ddigon o wylwyr cymwysedig i gynnig gwasanaeth ar bob un diwrnod o’r flwyddyn. Felly, os hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr yng ngorsaf wylio newydd Porthcawl ffonio 01656 769291, a gellir cael rhagor o fanylion am y National Coastwatch Institution yn www.nci.org.uk

Last Updated: 25/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud