Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dean yn profi nad yw anabledd yn rhwystr i yrfa

20 Mai 2016

Mae Dean Wright, sydd wedi bod yn gweithio dan hyfforddiant yng ngweithdy gwaith coed Wood-B yn Nhondu a weithredir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yn profi nad yw anabledd yn rhwystr i yrfa yn y maes manwerthu.

Mae Dean, sy’n 26 mlwydd oed ac yn dod o Fetws, wedi llwyddo i gael gwaith â thâl yn Poundstretcher ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diolch i bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac Asiantaeth Cyflogaeth â Chefnogaeth ELITE Ltd.

Yn rhan o gwrs ymwybyddiaeth wyth wythnos gydag ELITE, gwnaeth Dean brofiad gwaith yn y siop yng nghanol y dref. Gwnaeth argraff mor dda erbyn diwedd y lleoliad, cafodd gynnig tri mis o waith â thâl am ychydig o oriau yr wythnos. 

Mae swydd Dean yn cynnwys gweithio yn y warws, llenwi silffoedd, cael gwared ar flychau cardfwrdd gwag a helpu i gadw’r siop yn lân ac yn daclus. Mae Poundstretcher wedi trefnu i Dean weithio gyda ‘chyfaill’ sy’n ei gefnogi â’r tasgau hyn.

Ers 2011, mae Dean wedi bod yn gweithio dan hyfforddiant gyda Wood-B, prosiect gwaith coed sydd, fel ei chwaer brosiect B-Leaf, yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i oedolion ag anableddau, eu hysbrydoli i gyflawni eu potensial llawn a rhoi’r hyder iddynt arwain a chynnal bywydau annibynnol.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen sy’n gweithredu Wood-B: “Mae’r tîm yn Wood-B yn gweithio’n galed iawn i ddarparu amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy i’r rhai sy’n gweithio dan hyfforddiant. Mae’r sgiliau hyn yn angenrheidiol mewn swydd â thâl ond mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol, gan gynnwys ymgyfarwyddo â strwythur y diwrnod gwaith ac iechyd a diogelwch sylfaenol. Mae’n newyddion gwych bod Poundstretcher wedi cydnabod ymroddiad Dean i’w waith, a chydnabod ei fod yn deilwng iawn o’r cyfle hwn.”

Meddai John Rawlinson o ELITE: “Ein swyddogaeth ni yw helpu oedolion ag anableddau i gael a chynnal gwaith â thâl, felly mae’n newyddion gwych bod Dean wedi gwneud argraff mor dda yn Poundstretcher a bod y cwmni yn dymuno ei wobrwyo am ei waith caled. Rydym hefyd wedi rhoi hyfforddiant teithio i Dean i’w alluogi i ddal y bws o Fetws i Ben-y-bont ar Ogwr, a fydd yn ei helpu i ddatblygu ei annibyniaeth fwy fyth.”

Ychwanegodd Dean: “Rwyf yn mwynhau gweithio yn Poundstretcher. Mae’r staff yn gyfeillgar iawn ac rwyf wrth fy modd yn cyfarfod y cwsmeriaid. Rwy’n cynilo’r arian rwyf yn ei ennill i brynu gêm rygbi ar PlayStation 4.”

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud