Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Digrifwyr Russell Kane a Rob Beckett yn perfformio yn Neuadd y Dref Maesteg

17 Mai 2016

A glywsoch chi’r un am Neuadd y Dref Maesteg...? Mae’r neuadd wedi llwyddo i ddenu dau ddigrifwr enwog yr hydref hwn.

Mae Rob Beckett yn dod â’i sioe boblogaidd ‘Mouth of the South’ i’r neuadd 500 sedd, ddydd Iau 17 Tachwedd am 8pm, ac mae’n gobeithio y bydd yr holl docynnau wedi'u gwerthu unwaith eto ar gyfer y sioe.

Ar ôl sefydlu ei hun fel digrifwr mewn byr amser, mae cymeriad ‘cheeky chappy’ Rob wedi denu dilynwyr ac wedi ei weld yn serennu ar nifer o raglenni teledu. 

Mae ei ymddangosiadau teledu diweddaraf yn cynnwys ‘Live at the Apollo’ a ‘Would I Lie To You?’ ar BBC1, ‘8 out of 10 Cats Does Countdown’ ar Channel 4, ‘Mock The Week’ ar BBC2, ‘Play To The Whistle’ ar ITV1 a ‘Celebrity Juice’ ar ITV2.

Ddydd Iau 24 Tachwedd am 8pm, wythnos yn unig ar ôl perfformiad Rob, bydd digrifwr arall uchel ei fri, yn camu ar y llwyfan ym Maesteg. Y tro hwn, Russell Kane fydd yn cyflwyno ei sioe newydd sbon ‘Right Man, Wrong Age’.

Mae Russell yn fwyaf adnabyddus am ei ymddangosiadau rheolaidd ar ‘Live at the Apollo’ ar BBC1, ‘Live at the Electric’ ar BBC3 a ‘Celebrity Juice’ ar ITV2. Cyhoeddwyd yn ddiweddar mai ef fydd cyflwynydd ‘The Saturday Show’ ar Virgin Radio.

Mae’n enwog am werthu pob tocyn ar gyfer ei sioeau uchel eu parch. Llwyddodd Russell i greu hanes trwy fod y digrifwr cyntaf i ennill Gwobr Caeredin a Gwobr Barry, Gŵyl Gomedi Melbourne yn yr un flwyddyn.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen sy’n rhedeg Neuadd y Dref Maesteg: “Rydym wrth ein boddau o fod wedi denu rhai o brif enwau'r byd comedi cyfoes i Neuadd y Dref, er mwyn i bobl leol ac ymwelwyr â Maesteg gael eu mwynhau. Mae Rob Beckett a Russell Kane yn ddau o ddigrifwyr enwocaf y DU, ac mae'r ffaith ein bod wedi ychwanegu eu sioeau at y digwyddiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer y neuadd yr hydref hwn, yn newyddion gwych i’r ardal.” 

Mae tocynnau ar gfyer Rob Beckett yn costio £15.50, ac mae tocynnau ar gyfer Russell Kane yn costio  £17.50. Mae tocynnau ar gyfer y ddau berfformiad ar gael o Lyfrgell Maesteg, ar 01656 815995 neu ar-lein ar  www.maestegtownhall.com

Last Updated: 20/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud