Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Abercerdin pianists web

Pianyddion byd-enwog yn perfformio mewn ysgol gynradd yn y cymoedd

17 Mai 2016

Nid bob dydd y mae piano cyngerdd yn cael ei ddanfon i’ch ysgol, ac nid yn aml y mae dau bianydd byd-enwog yn cynnal cyngerdd yn arbennig i chi!

Ond, dyna yn union a ddigwyddodd yn Ysgol Gynradd Abercerdin, ger Gilfach Goch, yr wythnos diwethaf.

Mae’r Athro Julian Jacobson a Mariko Brown yn fwy cyfarwydd â pherfformio mewn lleoliadau mawreddog yn Berlin, Prag a Llundain, ond rhoddodd y ddau brofiad bythgofiadwy i’r disgyblion drwy berfformio yn neuadd ysgol gynradd Abercerdin yn hytrach nag yn Neuadd Frenhinol Albert.

Dechreuwyd drwy gyflwyno cerddoriaeth Bach, cyn symud ymlaen at Beethoven a pharhau gyda dosbarth meistr harmonaidd o weithiau'r cyfansoddwyr gorau a fu.

Dywedodd Pennaeth ysgol gynradd Abercerdin, Helen Gentle: “Gwnaethom weithio yn galed iawn i drefnu’r cyngerdd, a wnaed yn bosibl o ganlyniad i nawdd hael Iqbal Latif, gwestywr o Lundain sy’n adnabod yr Athro Jacobson ers blynyddoedd lawer.

“Mae cynnal cyngerdd clasurol o’r math hwn yn ein hysgol ni yn fraint enfawr, ac roedd y plant wedi'u syfrdanu wrth weld y piano cyngerdd am y tro cyntaf!

“Mae’r ardal y mae’r ysgol wedi’i lleoli ynddi yn cael ei chydnabod fel ardal sydd â rhai o’r lefelau uchaf o dlodi yng Nghymru, ond, rydym yn ymdrechu'n barhaus i gynnig cyfleoedd unigryw i’r gymuned gyfan, sy’n eu helpu i gael nod uwch.

“Roedd yn brynhawn hudol ac yn rhywbeth y byddwn yn ei gofio am byth.”

Cyfarfu Mr Latif â grŵp o uwch aelodau staff yr ysgol pan oeddent ar  gwrs yn ei westy pum seren moethus, sef Hotel Rafayel, yn Llundain.

Meddai: “Roeddem yn siarad am yr ysgol a meddyliais y byddai’r plant wrth eu boddau yn clywed y gerddoriaeth hon. Rwy’n gobeithio na fyddant fyth yn anghofio’r profiad o weld dau gerddor byd-enwog yn perfformio yn eu hysgol.”

Meddai'r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rhoddwyd ysgol gynradd Abercerdin yn y categori ysgol ‘werdd’ yn ddiweddar yn unol â system gategoreiddio newydd Llywodraeth Cymru, gan ei nodi yn un o’r ysgolion gorau yng Nghrymu, a hynny yn ychwanegol at dderbyn adroddiad arolwg gwych y llynedd.

“Mae’r cyngerdd hwn yn dystiolaeth bellach o’r ffordd y mae aelodau staff yr ysgol bob amser yn chwilio am ffyrdd arloesol o gydio yn nychymyg y disgyblion a’u hannog i wireddu eu breuddwydion.

“Rwy’n siŵr y bydd y cyngerdd hwn wedi taro tant â llawer o'r  disgyblion, a bydd yn sicr yn ysbrydoliaeth enfawr i’r rhai hynny sydd ag uchelgeisiau cerddorol.”

Last Updated: 20/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud