Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Amser i faethu, amser i ofalu

16 Mai

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth blynyddol y Rhwydwaith Maethu (16-29 Mai), drwy ofyn i bobl a oes ganddynt yr amser i ofalu.

Am bythefnos bob blwyddyn, cynhelir ymgyrch fwyaf y DU ynglŷn â chodi ymwybyddiaeth am ofal maeth, pryd y cynhelir llawer o weithgareddau a digwyddiadau ledled y wlad. Nod yr ymgyrch flynyddol yw codi ymwybyddiaeth ac annog pobl o bob cefndir i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i fod yn ofalwr maeth.

Thema’r ymgyrch eleni yw ‘Amser i Faethu, Amser i Ofalu’. Cyfeirir y neges at ddarpar ofalwyr maeth, gan bwysleisio mai NAWR yw’r amser i gychwyn ar eu llwybr maethu. 

Fostering Time To Website Ad W 0516

Y gobaith yw y bydd yr ymgyrch ‘Amser i Faethu, Amser i Ofalu’ yn annog pobl i benderfynu mai nawr yw’r amser i faethu.

Mae Graham a Rose Clifford, o Gefn Glas, wedi bod yn maethu ers dros 20 mlynedd. Dywedodd Graham wrth siarad ynglŷn â pham y gwnaethon nhw benderfynu ei bod yn amser iddynt faethu: “Roedd fy ngwraig a minnau yn arfer gweithio yn y proffesiwn gofal ac roeddem eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc drwy ddarparu teulu a chartref iddynt.

“Rydym ni wedi bod yn maethu ers cryn amser ac yn dal i’w fwynhau yn fawr iawn. Rydym wrth ein boddau yn helpu ac yn cefnogi plant, gan eu hannog i gyrraedd eu potensial llawn. Rydym yn parhau i fod yn angerddol am hynny.”

Gan fod angen 550 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru, mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am fwy o bobl a all ddarparu cartrefi diogel a gofalgar ar gyfer pobl ifanc rhwng 0 a 18 oed, nad ydynt yn gallu aros gyda’u teuluoedd biolegol mwyach.

Ar 31 Mawrth 2016, roedd 380 o blant yn derbyn gofal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys babanod, plant bach, pobl ifanc yn eu harddegau, brodyr a chwiorydd, pobl ifanc ag anghenion cymhleth a phlant ag anableddau.

Dywedodd Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb, y Cynghorydd Hailey Townsend: “Mae gennym ofalwyr maeth gwych sy’n ymroddedig i ddarparu amgylchedd diogel a llawn cariad ar gyfer plant maeth. Fodd bynnag, y gwirionedd yw ein bod ni angen rhagor ohonynt!

“Mae nifer y bobl sy’n penderfynu maethu wedi gostwng, er nad yw nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael eu derbyn i’r system ofal wedi gwneud hynny.”

“Yn ogystal, mae llawer o blant sy’n derbyn gofal yn rhan o grŵp o frodyr a chwiorydd ac yn ddelfrydol nid ydym yn awyddus i'w gwahanu. Felly byddai’n wych derbyn mwy o geisiadau gan bobl a all gadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd.”

I gefnogi ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae gwefan newydd wedi’i lansio - www.timetocare.wales. Mae ei nodweddion yn cynnwys gêm lle y ceir cyfle i ennill £50, fideos a blogiau wedi’u hysgrifennu gan ein gofalwyr maeth – gallwch hefyd gael gwybodaeth am gynlluniau Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr i ryddhau cân ar gyfer y Nadolig er mwyn lledaenu’r neges faethu i bawb!

Mae tîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn trefnu sesiynau cwrdd a chyfarch rheolaidd sy’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â maethu, gan gynnwys sgwrs heb unrhyw rwymedigaeth gyda gweithiwr cymdeithasol a gofalwr maeth. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Mawrth 24 Mai am 7pm yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr. 

I ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, ewch i www.timetocare.wales ac am ragor o wybodaeth ynglŷn â bod yn ofalwr maeth, ffoniwch (01656) 642674.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth blynyddol y Rhwydwaith Maethu (16-29 Mai), drwy ofyn i bobl a oes ganddynt yr amser i ofalu.

 

Am bythefnos bob blwyddyn, cynhelir ymgyrch fwyaf y DU ynglŷn â chodi ymwybyddiaeth am ofal maeth, pryd y cynhelir llawer o weithgareddau a digwyddiadau ledled y wlad. Nod yr ymgyrch flynyddol yw codi ymwybyddiaeth ac annog pobl o bob cefndir i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i fod yn ofalwr maeth.

 

Thema’r ymgyrch eleni yw ‘Amser i Faethu, Amser i Ofalu’. Cyfeirir y neges at ddarpar ofalwyr maeth, gan bwysleisio mai NAWR yw’r amser i gychwyn ar eu llwybr maethu. 

 

Y gobaith yw y bydd yr ymgyrch ‘Amser i Faethu, Amser i Ofalu’ yn annog pobl i benderfynu mai nawr yw’r amser i faethu.

 

Mae Graham a Rose Clifford, o Gefn Glas, wedi bod yn maethu ers dros 20 mlynedd. Dywedodd Graham wrth siarad ynglŷn â pham y gwnaethon nhw benderfynu ei bod yn amser iddynt faethu: “Roedd fy ngwraig a minnau yn arfer gweithio yn y proffesiwn gofal ac roeddem eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc drwy ddarparu teulu a chartref iddynt.

 

“Rydym ni wedi bod yn maethu ers cryn amser ac yn dal i’w fwynhau yn fawr iawn. Rydym wrth ein boddau yn helpu ac yn cefnogi plant, gan eu hannog i gyrraedd eu potensial llawn. Rydym yn parhau i fod yn angerddol am hynny.”

 

Gan fod angen 550 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru, mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am fwy o bobl a all ddarparu cartrefi diogel a gofalgar ar gyfer pobl ifanc rhwng 0 a 18 oed, nad ydynt yn gallu aros gyda’u teuluoedd biolegol mwyach.

 

Ar 31 Mawrth 2016, roedd 380 o blant yn derbyn gofal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys babanod, plant bach, pobl ifanc yn eu harddegau, brodyr a chwiorydd, pobl ifanc ag anghenion cymhleth a phlant ag anableddau.

 

Dywedodd Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb, y Cynghorydd Hailey Townsend: “Mae gennym ofalwyr maeth gwych sy’n ymroddedig i ddarparu amgylchedd diogel a llawn cariad ar gyfer plant maeth. Fodd bynnag, y gwirionedd yw ein bod ni angen rhagor ohonynt!

 

“Mae nifer y bobl sy’n penderfynu maethu wedi gostwng, er nad yw nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael eu derbyn i’r system ofal wedi gwneud hynny.”

 

“Yn ogystal, mae llawer o blant sy’n derbyn gofal yn rhan o grŵp o frodyr a chwiorydd ac yn ddelfrydol nid ydym yn awyddus i'w gwahanu. Felly byddai’n wych derbyn mwy o geisiadau gan bobl a all gadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd.”

 

I gefnogi ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae gwefan newydd wedi’i lansio - www.timetocare.wales. Mae ei nodweddion yn cynnwys gêm lle y ceir cyfle i ennill £50, fideos a blogiau wedi’u hysgrifennu gan ein gofalwyr maeth – gallwch hefyd gael gwybodaeth am gynlluniau Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr i ryddhau cân ar gyfer y Nadolig er mwyn lledaenu’r neges faethu i bawb!

 

Mae tîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn trefnu sesiynau cwrdd a chyfarch rheolaidd sy’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â maethu, gan gynnwys sgwrs heb unrhyw rwymedigaeth gyda gweithiwr cymdeithasol a gofalwr maeth. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Mawrth 24 Mai am 7pm yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

·         I ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, ewch i www.timetocare.wales ac am ragor o wybodaeth ynglŷn â bod yn ofalwr maeth, ffoniwch (01656) 642674.

Last Updated: 16/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud