Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bluebells web

Pump o Glychau’r Gog gwyn prin iawn wedi’u darganfod ym Mryngarw

13 Mai 2016

Mae pump o glychau’r gog gwyn prin iawn wedi’u darganfod ym Mharc Gwledig Brynmenyn, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Nid oes gan y blodau ‘albino’ y pigment sy’n rhoi’r lliw glas porfforaidd traddodiadol i glychau’r gog, a dim ond unwaith mewn oddeutu 10,000 o flodau mae hyn yn digwydd.

Canfuwyd un blodyn yng Ngardd Natur Bryngarw, man a ddefnyddir gan grwpiau ysgol fel arfer, a gwelwyd pedwar arall yn y coetiroedd.

Meddai Keith Douglas, Uwch-Barcmon Parc Gwledig Bryngarw: “Mae clychau’r gog gwyn brodorol yn anghyffredin dros ben ac rydym yn llawn cyffro ein bod wedi dod o hyd i o leiaf bump ohonynt yn tyfu ym Mryngarw. Peidiwch â’u casglu os gwelwch yn dda. Mae natur wrth ei bodd yn ein synnu ac mae rhywbeth i'w ddarganfod bob amser, felly byddem yn annog pawb i fentro allan i’r awyr agored a mwynhau’r cefn gwlad prydferth yr ydym mor ffodus ei fod ar garreg ein drws.”

Mae’r DU yn gartref i bron i hanner poblogaeth y byd o glychau’r gog (Hyacinthoides nonscripta) ac ers 1998 mae wedi bod yn anghyfreithlon i gasglu clychau’r gog brodorol gwyllt at ddibenion masnachol.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud