Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Maesteg town hall web

Neuadd Tref Maesteg yn sicrhau cyllid gan y Cyngor Celfyddydau  

10 Mai 2016

O’r hydref hwn ymlaen, bydd ymwelwyr â Neuadd Tref Maesteg yn mwyhau mwy fyth o ddigwyddiadau theatr, cerddoriaeth fyw, ffilm a chomedi, a hynny o ganlyniad i arian grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, y sefydliad dielw newydd sy’n rheoli’r lleoliad poblogaidd hwn mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi sicrhau bron i £30,000 a fydd yn helpu i ariannu rhaglen o weithgareddau diwylliannol am gyfnod o flwyddyn.

Bydd y grant yn helpu i gyflwyno dramâu rheolaidd o ddydd Llun i ddydd Gwener, wedi’u hanelu at bobl sydd wedi ymddeol neu bobl nad ydynt yn gweithio; perfformiadau theatr a gweithdai i blant; a pherfformiadau theatr a cherddoriaeth proffesiynol.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cefnogi rhaglen fwy masnachol o ddigwyddiadau, gan gynnwys pantomeim proffesiynol a thaith hydref Frank Vickery – a’r ddau hyn yn digwydd am y tro cyntaf erioed yn y lleoliad hwn.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Awen: “Rydym wrth ein boddau y bydd arian Cyngor Celfyddydau Cymru yn ein galluogi ni i gynnig rhaglen fwy amrywiol o lawer yn y neuadd, a’r gobaith yw y bydd yn ysbrydoli cynulleidfaoedd o’r ardal leol a’r cymoedd cyfagos i ymweld â hi yn rheolaidd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Sefydlwyd Awen yn sefydliad dielw fis Hydref diwethaf i ddiogelu a datblygu gwasanaethau diwylliannol yn y fwrdeistref sirol yn sgil yr heriau ariannol sylweddol sy’n effeithio ar bob awdurdod lleol.

"Mae’n galonogol iawn felly fod Awen wedi gallu cael gafael ar y cyllid allanol hwn mor fuan ar ôl ei sefydlu, er mwyn cynnig y rhaglen newydd hon o berfformiadau proffesiynol a gweithdai mewn lleoliad sydd mor gynhenid i fywyd diwylliannol Cwm Llynfi.”

Codwyd Neuadd Tref Maesteg ym 1881 ar ôl i lowyr Cwm Llynfi gytuno i roi diwrnod o gyflog tuag at y gost o’i hadeiladu. Ar frig yr adeilad carreg mawreddog pedwar llawr hwn, ceir tŵr cloc amlwg, nodwedd sydd i’w weld o bob cwr o’r dref. Caiff y neuadd ei defnyddio’n aml gan gymdeithasau amatur a chorau lleol, ac mae hefyd yn gwasanaethu ei chymuned leol fel lleoliad ar gyfer priodasau, cynadleddau a digwyddiadau eraill.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud