Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Business awards launch web

Gwahoddir busnesau i ‘ddangos eu doniau’ mewn lansiad gwobrau!

10 Mai 2016

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfle i ‘ddangos eu doniau’ yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016.

Ymunodd y gyflwynwraig deledu a newyddiadurwraig y BBC, Sian Lloyd, ag aelodau’r gymuned fusnes leol yng ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, yn ddiweddar, i lansio Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016, a noddir gan Rockwool UK.

Trefnwyd y digwyddiad gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a’i gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd llawer o fusnesau lleol, noddwyr a chefnogwyr y gwobrau busnes anrhydeddus hyn wedi mynychu’r digwyddiad, sydd bellach yn ddyddiad nodedig ar y calendr busnes.

Mae gan fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y cyfle i ymgeisio yn yr wyth categori canlynol:-

  • Myfyriwr Busnes y Flwyddyn
  • Busnes Newydd y Flwyddyn – wedi’i noddi gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul
  • Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn – wedi’i noddi gan Handelsbanken
  • Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn – wedi’i noddi gan Gyfreithwyr Berry Smith
  • Entrepreneur y Flwyddyn – wedi’i noddi gan Gyllid Cymru
  • Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn
  • Gwobr y Diwydiannau Creadigol – wedi’i noddi gan Goleg Pen-y-bont
  • Busnes Arloesol y Flwyddyn                                                                                                   

Dewisir yr enillydd cyffredinol o blith arweinwyr y categorïau, a bydd yn derbyn gwobr Busnes Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn 2016, wedi’i noddi gan Rockwool UK.

Bydd panel o feirniaid yn llunio rhestr fer o dri enillydd posibl, gyda’r enillydd cyffredinol yn cael ei gyhoeddi yn seremoni a chinio gala Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhelir yng ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, ddydd Gwener 23 Medi 2016.

Mae pob busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i ymgeisio, ac mae ganddynt hyd at ddydd Gwener 8 Gorffennaf 2016 i wneud hynny.

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma’r bedwaredd flwyddyn i’r fforwm drefnu’r gystadleuaeth hon, ac mae dathlu rhagoriaeth yn parhau i fod wrth wraidd Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae’n rhaid i berchnogion a rheolwyr busnes weithio’n galed i ennill y blaen ar eu cystadleuwyr, ac mae’r gymeradwyaeth gan gyfoedion a ddaw o ennill un o’r gwobrau hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol pan ddaw at ddenu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.

“Rydym yn annog sefydliadau o unrhyw faint a statws i gymryd cymryd rhan yng ngwobrau eleni, naill ai drwy gyflwyno cais neu noddi categori – mae llawer o enillwyr y gorffennol wedi cydnabod bod y canlyniadau yn hynod fuddiol.

Dywedodd Pennaeth Materion Cyhoeddus ROCKWOOL UK, Ólöf Jónsdóttir: “Mae ROCKWOOL UK yn falch iawn o noddi Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni, sy’n ddathliad gwych o’r unigolion a’r busnesau ysbrydoledig yn ein cymuned leol. Hoffem ddymuno pob lwc i’r holl gystadleuwyr, ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod â’r enillwyr yn y seremoni ym mis Medi.”

Mae noddwyr gwobrau 2016 yn cynnwys ROCKWOOL UK, Cyfreithwyr Berry Smith, Coleg Pen-y-bont, Cyllid Cymru, Cyfrifwyr Siartredig Graham Paul, Handelsbanken, kksolutions ac United Graphic Design.

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott OBE: “Rwyf wedi bod yn dod i’r gwobrau hyn ers tair blynedd, a gallaf ddweud â’m llaw ar fy nghalon fod yr enwebiadau a safon y busnesau yn drawiadol bob blwyddyn.

“Ni ddylem fyth gymryd yn ganiataol y swyddogaeth hanfodol sydd gan fusnesau bach a chanolig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ran gyrru ein heconomi leol. Dylid cydnabod a dathlu’r cwmnïau hyn - dyma pam y mae’r cyngor yn falch o gefnogi’r gwobrau, sy’n darparu llwyfan berffaith i wneud hyn.

“Byddwn yn annog pob cwmni ledled y fwrdeistref sirol i gyflwyno cais er mwyn ennill y gydnabyddiaeth yr ydych chi a’ch gweithwyr yn ei wirioneddol haeddu.”

Mae manylion am y gwobrau hyn, gan gynnwys ffurflenni cais, ar gael ar y wefan: www.bridgendbusinessforum.co.uk

Gallwch hefyd glywed y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r gwobrau drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum  #BBFAwards ac ar ein tudalen Facebook.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud