Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Crime scene library web

Datrys dirgelwch yn Llyfrgell y Llynfi

10 Mai 2016

Ai chi yw’r Poirot neu’r Miss Marple nesaf? Os felly, mae grŵp darllen newydd sy’n canolbwyntio ar nofelau ditectif clasurol yn gyfle perffaith i chi loywi eich sgiliau datrys llofruddiaethau. Mae’r grŵp darllen yn cwrdd yn Llyfrgell Llynfi, sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg.

Mae’r grŵp, sy’n cyfarfod am 11am ar ddydd Sadwrn olaf pob mis, yn annog darllenwyr i chwarae rhan dditectif a dyfalu ‘pwy yw’r llofrudd’ mewn cyfres o nofelau ditectif. Ymysg y llyfrau dan sylw mae teitlau gan awduron poblogaidd fel Arthur Conon Doyle, G K Chesterton ac Agatha Christie.

Gofynnir i aelodau ddarllen y llyfr gartref hyd at bwynt penodol yn y stori, ceisio datrys y drosedd a ffonio rheolwr y llyfrgell, Martyn Jones, â’u hatebion. Bydd ditectif gorau’r flwyddyn yn ennill gwobr y ‘ddagr aur’.

Y mis canlynol, daw’r darllenwyr yn ôl at ei gilydd i drafod y cymeriadau dan amheuaeth, eu cymhellion, y modd o lofruddio a’r cyfleoedd i wneud hynny, a’u barn ar stori’r llyfr, a hynny oll wrth fwynhau paned a chacen yn amgylchedd cyfeillgar y llyfrgell.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, y mudiad elusennol sy’n rhedeg llyfrgelloedd ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Un o’r pleserau o ddarllen ffuglen dditectif yw ceisio datrys y drosedd cyn diwedd y llyfr. Bydd gan ddarllenwyr gwahanol safbwyntiau gwahanol i’w rhannu, felly mae’n siŵr y bydd y grŵp darllen hwn yn cynnig digonedd o drafodaethau ysgafnfryd a llawn hwyl.

“Byddwn yn annog unrhyw un i ymuno â grŵp darllen yn ei lyfrgell leol; gallech ddarganfod awduron newydd, cael eich cyflwyno i ddulliau newydd o ysgrifennu, neu gael persbectif newydd ar gyfres o nofelau neu gymeriadau yr ydych eisoes yn gyfarwydd â nhw, yn ogystal â chwrdd â phobl newydd mewn lleoliad anffurfiol.”

I gael rhagor o wybodaeth am y grŵp darllen, cysylltwch â Llyfrgell y Llynfi ar 01656 754859.

 

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud