Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Busnesau’n cael hyd at £500 am agor eu tai bach i’r cyhoedd

10 Mai 2016

Bydd siopau, tafarnau, gwestai a busnesau eraill ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig grantiau o hyd at £500 y flwyddyn am ganiatáu i aelodau o’r cyhoedd ddefnyddio eu toiledau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno ‘Cynllun Cysur’ i’w gwneud hi’n haws i bobl ddod o hyd i doiled cyfleus, heb yr angen iddynt fod yn gwsmer neu brynu rhywbeth.

Bydd y grantiau’n amrywio o isafswm o £300 i uchafswm o £500.

Bydd y swm y bydd busnesau sy’n cymryd rhan yn ei dderbyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, megis nifer y toiledau eraill sydd ar gael i’r cyhoedd gerllaw, oriau agor, glendid, pa mor agos yw’r cyfleuster i’r gymuned leol, a pha mor addas yw’r cyfleuster i ddefnyddwyr anabl ac ar gyfer newid cewynnau.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Mae’r Cynllun Cysur yn caniatáu i’r cyhoedd ddefnyddio’r cyfleusterau toiled yn y busnesau hyn heb iddynt orfod prynu rhywbeth.

“Roedd Llywodraeth Cymru yn arfer ariannu cynllun tebyg, a oedd yn boblogaidd iawn, felly rydym yn falch o lansio ein cynllun ein hunain.”

Dylai unrhyw fusnes a hoffai fynegi diddordeb yn y Cynllun Cysur gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy e-bostio cleanupthecounty@bridgend.gov.uk

Last Updated: 18/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud