Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

31 10 2016

Mae adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos sut y perfformiodd yr awdurdod o ran ei chwe blaenoriaeth gwella yn 2015-16. 

Cewch ddarllen yr adroddiad blynyddol a chrynodeb ohono ar-lein trwy fynd i dudalen ‘Blaenoriaethau a Pherfformiad y Cyngor

Mae copïau o’r adroddiad llawn hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 31/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud