Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Leo's e-brailler

E-beiriant braille uwch-dechnoleg Leo yn dro cyntaf i Gymru

24 Hydref 2016

Yn union fel unrhyw blentyn saith oed arall, mae Leo Burgess wrth ei fodd â’r her o wneud profion sillafu, ac mae’r bachgen ysgol a chanddo nam ar ei olwg yn eu mwynhau hyd yn oed yn fwy erbyn hyn gan ei fod yn gallu defnyddio peiriant braille o’r radd flaenaf wedi’i fewnforio o America.

Leo, sy’n mynychu Ysgol Gynradd Trelales, yw’r disgybl cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio’r Peiriant Braille Electronig Cosmo, sy’n welliant sylweddol o’i gymharu â pheiriant braille traddodiadol. 

Gall Leo, drwy deipio gwahanol gyfuniadau o chwe allwedd yr e-beiriant braille, sillafu unrhyw air y mae’n dymuno, ac meddai ei fam Lauren, o Stormy Down: “Mae’r e-beiriant braille newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr ac mae Leo wrth ei fodd yn ei ddefnyddio. Mae’r allweddi’n feddalach ac nid oes angen pwyso cymaint arnyn nhw â’r rhai sydd ar beiriannau braille eraill, felly mae Leo yn ei chael hi’n llawer haws a chyflymach ei ddefnyddio. Mae hefyd yn llawer ysgafnach a thawelach.”

Mae Leo yn prysur ddysgu iaith braille, a grëwyd gan y Ffrancwr Louis Braille yn yr 1820au. Dyfeisiodd Braille god cyffyrddol yn cynnwys lympiau neu ddotiau wedi’u codi i gynrychioli llythrennau’r wyddor, ac mae’n seiliedig ar god cynharach a ddatblygwyd ar gyfer y lluoedd arfog.

Bron i 200 o flynyddoedd yn ddiweddarach, caiff braille ei ddefnyddio gan bobl ddall neu bobl a chanddynt nam ar y golwg ledled y byd, ond mae’n llawer haws ei ddefnyddio erbyn hyn o ganlyniad i dechnoleg fodern

Darparwyd e-beiriant braille Leo gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac meddai Arweinydd y Cyngor Huw David: “Mae’n wych clywed bod Leo yn cael hwyl mor dda ar ddefnyddio’r e-beiriant braille newydd, ac mae hwn y cyntaf yng Nghymru. Mae technoleg yn dylanwadu ar ein bywydau mewn cymaint o wahanol ffyrdd, ac rydym ni’n awyddus i wneud defnydd cadarnhaol o hynny pryd bynnag y gallwn, fel bod dysgu yn dod yn haws.

“Yn ychwanegol at ddarparu’r e-beiriant braille, mae ein hawdurdod addysg lleol hefyd wedi ariannu’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer addasu lefel y sain, sy’n helpu nifer o blant byddar i allu clywed eu hathrawon yn well.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at weld y dechnoleg hon yn cael ei defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth lleol bob dydd.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Cynhwysiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 815258.

 

Last Updated: 24/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud