Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn brysur yn ystod yr hanner tymor hwn gyda syniadau o wefan ‘chwarae’ newydd

24 Hydref 2016

Os ydych yn brin o syniadau i ddiddanu eich plant yn ystod yr hanner tymor, gallai gwefan ‘chwarae’ newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu chi.

Mae’r wefan ‘Awn i Ben-y-bont ar Ogwr’ yn canolbwyntio ar chwarae ac yn annog teuluoedd lleol i dreulio mwy o amser o safon gyda’i gilydd. Gallwch ddod o hyd i syniadau ar gyfer diwrnodau allan a gweithgareddau gyda’r teulu ac mae botwm i chwilio am weithgareddau dan do neu yn yr awyr agored, boed glaw neu hindda. Mae hefyd adran nodweddion arbennig, sy’n cynnwys cyngor i rieni a gofalwyr, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer chwarae gartref.

Mae’r cyngor wedi datblygu’r wefan i helpu i gyflawni’r ddyletswydd digonolrwydd chwarae statudol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i roi dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc hyd at 17 oed.

Yn rhan o’i gynlluniau i flaenoriaethu chwarae, mae’r cyngor hefyd yn gweithio i ddatblygu rhwydwaith chwarae a all cefnogi rhieni a gofalwyr, grwpiau cymunedol, ysgolion a grwpiau eraill i gynyddu cyfleoedd chwarae lleol.

Meddai Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol i Blant a Chydraddoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hailey Townsend: “Mae ein Cynllun Gweithredu Chwarae yn canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid i sicrhau cyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc yn y fwrdeistref sirol oherwydd y buddion y gall eu cyflawni.

“Rydym ni eisiau i drigolion wneud y defnydd gorau o ardaloedd lleol megis parciau a mannau awyr agored, yn ogystal â chynlluniau chwarae sydd wedi eu trefnu. Bydd y wefan newydd yn helpu i wella’r wybodaeth sydd ar gael am chwarae ac yn sicrhau y caiff chwarae ei gydnabod yn rhan bwysig o fywyd plentyn.”

I weld y wefan newydd, ewch i www.letsgobridgend.org.uk/cy. Gall grwpiau cymunedol lleol sy’n darparu cyfleoedd chwarae anfon e-bost i’r tîm Datblygu Chwarae i drafod eu cynnwys ar y wefan yn play@bridgend.gov.uk

Last Updated: 02/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud