Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cymorth drwy gydol y flwyddyn yn agos i’r cartref i blant a chanddynt anghenion cymhleth

17 Hydref 2016

Mae gwasanaeth ychwanegol yn cael ei greu yn Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel y gall plant a phobl ifanc a chanddynt anghenion cymhleth dderbyn cymorth sy’n agos i’r cartref drwy gydol y flwyddyn.

Mae rhan o’r ysgol yn cael ei hadnewyddu fel y gall y plant hynny sydd angen lleoliad arbenigol gael gafael ar gymorth am 52 o wythnosau’r flwyddyn.

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i unrhyw blentyn sydd angen y lefel honno o gymorth gael ei leoli mewn awdurdodau cyfagos gan nad oes gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddarpariaeth 52 wythnos.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David: “Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg ein bod ni angen ein darpariaeth 52 wythnos arbenigol ein hunain. Rydym wedi ymgynghori â theuluoedd ynglŷn â hyn ac maen nhw’n frwd iawn dros y cynlluniau newydd. Er eu bod yn gwerthfawrogi’r cymorth y gellir ei roi y tu allan i’r fwrdeistref sirol, maent wedi dweud bod y cynnwrf yn gallu tarfu ar eu plant.

“Mae sefydlogrwydd a pharhad yn hanfodol bwysig ym mywyd unigolyn ifanc, felly rydym ni’n falch o allu creu’r gwasanaeth newydd hwn yn Ysgol Heronsbridge a fydd yn galluogi plant a phobl ifanc i aros yn eu cymuned leol.”

Y gobaith yw y cwblheir y gwaith adnewyddu angenrheidiol mewn pryd i’r gwasanaeth newydd gychwyn yn gynnar yn 2017. 

Last Updated: 17/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud