Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Celtic Court web

Celtic Court yn ennill clod am fod yr adeilad newydd mwyaf hygyrch yng Nghymru

17 Hydref 2016

Mae canolfan iechyd a lles Celtic Court ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ennill clod am fod yr adeilad newydd mwyaf cynhwysol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu tîm Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) Cymru.

Rhoddwyd y wobr i’r ganolfan ar Ffordd Tremains, a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i gydnabod y ffaith ei fod yn gwbl hygyrch ar gyfer aelodau staff ac ymwelwyr.

Mae’r adeilad yn cynnwys lifft platfform a grisiau hygyrch, ac mae lefelau’r lloriau, y mannau cylchrediad a lled y drysau yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae’r adeilad hefyd yn darparu cyfleusterau cwbl hygyrch ar ffurf toiledau, ystafelloedd cawod, ceginau pwrpasol ac ystafelloedd cyfarfod, sy’n galluogi defnyddwyr i ymgysylltu’n llawn ag aelodau staff.

Ar ôl ennill y wobr yng Nghymru mewn seremoni ddiweddar a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, caiff Celtic Court yn awr ei ystyried ar gyfer anrhydedd pellach yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cenedlaethol LABC a gynhelir ddiwedd mis Tachwedd ym Mharc Plaza San Steffan, Llundain.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn ymwneud â chlodfori rhagoriaeth o’r bwrdd luniadu i’r safle, a chydnabod y crefftwaith a’r arloesedd technegol sydd ei angen er mwyn creu adeiladau o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid.

“Enillodd Celtic Court ddau gategori yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach eleni, ac mae’n wych gweld yr adeilad yn ennill cydnabyddiaeth genedlaethol hefyd. Da iawn i bawb a oedd yn rhan o waith cynllunio ac adeiladu'r adeilad trawiadol hwn sy’n diwallu holl anghenion cwsmeriaid.”

Yng ngwobrau’r DU yn Llundain, bydd Celtic Court yn un o 12 o adeiladau ar y rhestr fer genedlaethol ar gyfer ‘Adeilad Cynhwysol Gorau’. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.labc.co.uk/awards.

Last Updated: 17/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud