Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiad Calan Gaeaf ‘Sadwrn Arswyd’ yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

12 Hydref 2016

Bydd digon o ddanteithion, ac ychydig o driciau, yn nigwyddiad ‘Sadwrn Arswyd’ yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar 29 Hydref.

Bydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Siopa a Marchnad Dan Do y Rhiw o 10am tan 2pm, a bydd yr hwyl bwganllyd yn cynnwys amser stori arswyd am 11am, gweithgareddau losin neu lanast am 12pm, yn ogystal â gweithgareddau celf a chrefft a phaentio wynebau.

Bydd cystadleuaeth cynllunio pwmpen yn cael ei gynnal ymlaen llaw hefyd a bydd y chwe chynllun buddugol yn cael eu cerfio a’u harddangos yn y digwyddiad ‘Sadwrn Arswyd’.

Bydd holl enillwyr y gystadleuaeth hefyd yn derbyn cwdyn o ddanteithion, a bydd cynllun y plentyn sy’n cael y wobr gyntaf yn cael ei osod ar deisen gan Jenkins the Bakers.

Bydd angen cyflwyno’r cynlluniau erbyn dydd Sul 23 Hydref, a chewch gasglu ffurflen gais o Ganolfan Siopa y Rhiw.

Last Updated: 12/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud