Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Angen stondinwyr ar gyfer Marchnad Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr

12 Hydref 2016

Mae angen stondinwyr sy’n gwerthu crefftau cartref, gemwaith a chynhyrchion eraill o ansawdd da ar gyfer Marchnad Grefftau Nadolig a gynhelir ar Stryd Caroline yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 26 Tachwedd a 3 Rhagfyr.

Bydd 25 o gabanau pren ar gael ac i fynegi eich diddordeb dylech gysylltu â Rhiannon Kingsley, Rheolwr Canol Tref yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy ffonio 01656 815225 neu trwy anfon neges e-bost at rhiannon.kingsley@bridgend.gov.uk

Last Updated: 12/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud