Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i gynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Gynradd Afon Y Felin

11 Hydref 2016

Wrth i Ysgol Gynradd Afon Y Felin fynd o nerth i nerth, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ceisio cynyddu nifer y lleoedd yn yr ysgol.

Mae Aelodau Cabinet y cyngor wedi cytuno i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’r cynnig i wneud ‘newid rheoledig’ er mwyn gallu cynyddu’r nifer oedran derbyn sy’n dechrau yn yr ysgol o 15 i 18 disgybl o 1 Ebrill 2017 ymlaen.

Mae lle yn yr ysgol i dderbyn niferoedd uwch heb fod angen unrhyw waith adeiladu, ac mae hyn yn golygu y byddai nifer y lleoedd yn yr ysgol yn cynyddu i 131 o ddisgyblion rhwng pedair ac 11 oed.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rwyf wedi bod wrth fy modd yn gweld y newid mawr a fu yn Afon Y Felin yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. O fod yn ysgol a nodwyd gan Estyn fel bod angen gwelliant sylweddol, mae hi nawr yn ysgol y mae mwy o rieni nag erioed o’r blaen yn dymuno anfon eu plant iddi, a bydd y cynnig hwn yn helpu i fodloni’r galw a ragwelir am leoedd yn yr ysgol yn y blynyddoedd i ddod.

“Cynhelir ymgynghoriad nawr â’r corff llywodraethu, y staff, y rhieni a phobl eraill â budd, er mwyn cael eu barn.”

Ym mis Mehefin 2015, nododd arolygwyr Estyn y cynnydd rhagorol a wnaed yn Afon Y Felin ers ei hadroddiad arolygu llawn diwethaf yn 2013, ac yn gynharach eleni cyflawnodd yr ysgol statws categori melyn yn system categoreiddio yn ôl lliw Llywodraeth Cymru.

Last Updated: 11/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud