Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn lansio gwefan newydd ar gyfer gwaith cymdeithasol

05 October, 2016

Mae gwefan NEWYDD wedi’i lansio i hyrwyddo swyddi gwaith cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr­.

Mae’r wefan newydd – http://www.socialworkbridgend.wales/hafan/  – yn rhoi rhagor o wybodaeth i’r rhai sydd yn y proffesiwn gwaith cymdeithasol am y profiad o weithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r wefan yn hyrwyddo’r manteision o weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda dolen i’r swyddi gwaith cymdeithasol cyfredol ac mae’n cynnwys blogiau a fideos am weithwyr cymdeithasol sy’n gweithio i’r awdurdod lleol.

Meddai Arweinydd y Cyngor Huw David: “Mae’r gwasanaethau cymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i blant sy’n agored i niwed fel eu bod yn cael y gofal gorau posibl. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, ac yn helpu i sicrhau gwell dyfodol iddynt.

“Rydym ni’n chwilio am weithwyr cymdeithasol cymwysedig, ar draws llawer o ddisgyblaethau ac ar bob cyfnod yn eu gyrfaoedd, sy’n dymuno gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r plant hynny sydd angen ein cymorth.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd lansio’r wefan newydd yn dangos ein hymrwymiad i ddenu’r gweithwyr cymdeithasol gorau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Pa un a ydych chi’n awyddus i newid eich gyrfa, yn meddwl dychwelyd i’r sector gofal cymdeithasol, neu’n dechrau eich bywyd gwaith ar ôl gadael yr ysgol neu’r coleg, mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith ar gael mewn gofal cymdeithasol.”

Gall gweithwyr cymdeithasol fwynhau gweithio’n hyblyg, hyfforddiant helaeth a chyfle i ddatblygu, yn ogystal â chefnogaeth wych – gan ei gwneud hi’n haws cyflawni gwaith gwych.

Os ydych chi’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â swyddi gwaith cymdeithasol, ewch i http://www.socialworkbridgend.wales/hafan/ neu cysylltwch â (01656) 642346.

Last Updated: 05/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud