Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diwrnod cyhoeddi yn nodi cychwyn cyfri’r dyddiau cyn Urdd 2017

04 Hydref 2016

Bydd oddeutu 3,000 o oedolion a phlant sy’n cynrychioli ysgolion, colegau a chlybiau lleol yn cymryd rhan yn yr Ŵyl Gyhoeddi yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 8 Hydref. Bydd hyn yn nodi cychwyn swyddogol cyfri’r dyddiau cyn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a gynhelir yn y Fwrdeistref Sirol yn ystod yr haf y flwyddyn nesaf.

Mae croeso i ragor o bobl ymuno yn yr hwyl wrth i’r orymdaith liwgar symud o Goleg Penybont am 11.30am i Gaeau Newbridge. Yno, bydd llawer o adloniant, gweithgareddau a stondinau i’w mwynhau tan tua 2:30pm.

O fandiau gorymdeithio a samba, i berfformwyr syrcas a chymeriadau Cyw, mae’n argoeli i fod yn brynhawn llawn dop i ddathlu bod y brif ŵyl Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc yn dod i Gampws Pencoed Coleg Penybont rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2017.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn gyfle unigryw i arddangos treftadaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a thalentau anhygoel y bobl ifanc leol, a disgwylir i’r eisteddfod ddenu hyd at 100,000 o ymwelwyr.

Mae llawer o grwpiau codi arian lleol wedi’u sefydlu gan wirfoddolwyr i godi’r arian sydd ei angen i gynnal Urdd 2017. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, e-bostiwch Jordan Morgan-Hughes ar Jordan@urdd.org.

Last Updated: 04/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud