Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadau di-ri i ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl

29 Gorffennaf 2016

Mae eleni yn nodi can mlynedd ers geni’r storïwr o fri, Roald Dahl. Ganwyd Dahl yng Nghaerdydd ac aeth ymlaen i ysgrifennu rhai o’r llyfrau plant gorau erioed, gan gynnwys Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Twits, a The BFG.

Bydd digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal ledled y byd i nodi’r canmlwyddiant, ac mae digon yn digwydd yn lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan gynnwys…

Her Ddarllen yr Haf
Mae Her Ddarllen yr Haf yn gosod y dasg o ddarllen chwe llyfr yn ystod y gwyliau haf, a’r thema eleni yw Roald Dahl! Caiff plant sy’n cymryd rhan gasglu sticeri ac ennill tystysgrifau os byddant yn cwblhau’r her. Galwch heibio eich llyfrgell leol i gael gwybod mwy.

Llwybrau pos canol y dref
Yn ogystal â chymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf, gall darllenwyr ifanc ennill eu casgliad eu hunain o lyfrau Roald Dahl trwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth wych i chwilio am ddarluniau enwog o lyfrau Dahl ym mhob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl! Rhagor o wybodaeth.

Ymgais i dorri record y byd
Gwahoddir pawb i ddigwyddiad arbennig yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr o 11am - 1pm, ddydd Sadwrn 20 Awst, pan fydd ymgais i dorri record y byd trwy gasglu’r nifer fwyaf o bobl wedi’u gwisgo fel cymeriadau Roald Dahl mewn un man!

Theatr Awyr Agored ym Mryngarw
Ddydd Mercher 10 Awst, cynhelir perfformiad theatr awyr agored o ‘Danny the Champion of the World’ ym Mharc Gwledig Bryngarw o 7pm. Cost y tocynnau yw £13 i oedolion, £9 i blant, neu £40 i deulu o bedwar (dau oedolyn a dau blentyn). Rhagor o wybodaeth.

Celf a chrefft
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi trefnu cyfres o sesiynau celf a chrefft ym Mharc Gwledig Bryngarw yn seiliedig ar lyfrau Roald Dahl, fel gwneud barf ych-a-fi fel barf Mr Twit, a chynllunio eich losin eich hun fel Willy Wonka! Rhagor o wybodaeth.

Teithiau cerdded natur
Ddydd Mercher 10 Awst, cewch fynd ar daith gerdded a ysbrydolwyd gan Fantastic Mr Fox o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw. Dewch i gasglu eich map o’r ganolfan ymwelwyr rhwng 1pm a 4pm. Cost: £2 y plentyn.

Cadwch lygad hefyd am glybiau, partïon gwisg ffansi, amser stori, sesiynau crefft a gweithgareddau eraill a ysbrydolwyd gan waith Roald Dahl mewn llyfrgelloedd lleol drwy gydol y gwyliau!

Last Updated: 29/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud