Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Troi tai gwag yn gartrefi

28 Gorffennaf 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa trigolion lleol fod Llywodraeth Cymru yn cynnig benthyciadau di-log hyd at £25,000 i’w helpu i droi eiddo gwag yn gartrefi.

Mae’r cynllun ‘Troi Tai’n Gartrefi’ yn sicrhau bod benthyciadau ar gael fel y gellir defnyddio eiddo gwag neu adeiladau masnachol unwaith eto fel llety preswyl un ai i’w werthu neu i’w rentu.

Mae benthyciadau hefyd ar gael i drawsnewid adeiladau mwy o faint yn fflatiau.

Dywedodd y Cynghorydd Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Ers 2013, rydym wedi rhoi 13 o fenthyciadau sy’n golygu bod 25 o unedau yn gallu cael eu defnyddio eto, ac rydym yn awyddus i godi mwy o ymwybyddiaeth o’r cynllun hwn.

“Y brif amod yw bod yn rhaid i’r benthyciad gael ei ddefnyddio i adnewyddu, gwella neu drosi eiddo sydd wedyn yn cael ei werthu neu ei rentu. Ni all y perchnogion adnewyddu’r eiddo ac wedyn byw ynddo eu hunain. Mae’n rhaid i’r eiddo fod ar gofrestr cartrefi gwag y Cyngor ac wedi bod yn wag am o leiaf chwe mis.

“Bydd y benthyciadau yn ddi-log a bydd yn rhaid eu talu yn ôl o fewn dwy i dair blynedd, gan ddibynnu ar a yw’r eiddo wedi’i werthu neu ei rentu.”

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Lindsay Dovey yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643521 neu drwy e-bost lindsay.dovey@bridgend.gov.uk  

Last Updated: 28/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud