Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Pencoed yn llwyddo i gipio dwy wobr

22 Gorffennaf 2016

Bu digon o ddathlu ar ddiwedd y tymor yn Ysgol Gynradd Pencoed wrth i’r ysgol gipio dwy wobr fawreddog.

Er mwyn cydnabod eu hymroddiad i gael y gorau allan o ddisgyblion sy’n cyflawni’n uchel, mae’r ysgol wedi llwyddo i ennill Gwobr Her NACE Cymru.

Treuliodd gynrychiolwyr o NACE (Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Abl mewn Addysg) amser yn Ysgol Gynradd Pencoed, gan oruchwylio gwersi a chyfweld â phlant, athrawon, rhieni a llywodraethwyr. Cawsant eu plesio yn arbennig gan arweinyddiaeth gref yr ysgol a’r pwysigrwydd a roddir ar anghenion dysgwyr mwy abl. 

Dywedodd Prif Weithredwr NACE, Sue Riley: “Mae Ysgol Gynradd Pencoed wedi gweithio’n galed i ennill y statws Gwobr Her NACE Cymru. Mae’r ysgol wedi dangos ei bod yn ymroddedig i ddatblygu ysgol a darparu addysg lle caiff pob disgybl ei herio i fod y gorau y gallant fod.”

Ysgol Gynradd Pencoed yw ysgol rhif 17 yng Nghymru ac ysgol rhif 372 ar y cyfan i ennill yr achrediad gan NACE.

I ychwanegu at eu llwyddiant wrth ennill dwy wobr, mae’r ysgol hefyd wedi derbyn ‘Marc E-Ddiogelwch’ gan Ymddiriedolaeth Grid y De-orllewin ar gyfer Dysgu er anrhydedd y gwaith maent wedi ei wneud i sicrhau bod disgyblion, rhieni, gofalwyr ac aelodau staff yn fwy ymwybodol o arwyddocâd cadw’n ddiogel ar-lein.

Yn falch iawn o’u llwyddiant, dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd Pencoed, Suzanne Sarjeant: “Rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill y ddwy wobr hyn. Rydym yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu a rydd gyfle i bob un o’n disgyblion ffynnu, ac mae Gwobr Her NACE Cymru yn gydnabyddiaeth o hynny.

“Mae E-ddiogelwch yn flaenoriaeth arall yn ein hysgol, ac rydym wedi integreiddio e-ddiogelwch i bolisi’r ysgol. Rydym yn awyddus i wneud popeth ag y gallwn i fynd i’r afael â’r materion diogelu pwysig sy’n ymwneud â thechnolegau newydd, pa un a yw’r defnyddwyr yn yr ysgol, yn y cartref, neu’n defnyddio dyfeisiau symudol.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae cymaint o lwyddiannau wedi bod mewn ysgolion lleol eleni, ac mae’n wych clywed am gyflawniadau rhagorol pellach yn Ysgol Gynradd Pencoed.

“Hoffwn ddymuno gwyliau haf pleserus iawn i’n holl athrawon, staff ysgol a disgyblion.”

Last Updated: 22/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud