Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Roald Dahl shop comp web

Ewch ar wibdaith wych o amgylch canol dref i ennill llyfrau Roald Dahl!

19 Gorffennaf 2016

Bydd darllenwyr ifanc sy’n cymryd rhan yn yr her ddarllen ar y thema Roald Dahl mewn llyfrgelloedd lleol dros yr haf, yn gallu ennill eu casgliad eu hunain o lyfrau’r awdur trwy gymryd rhan mewn gwibdaith wych o amgylch siopau a stondinau marchnadoedd Porthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod chwe wythnos gwyliau’r haf, bydd cardiau sy’n dangos darluniau enwog Quentin Blake o lyfrau poblogaidd Dahl yn cael eu cuddio mewn gwahanol fannau yng nghanol y ddwy dref.

Bydd gan blant restr o siopau a stondinau i ymweld â nhw bob wythnos, a bydd angen iddynt gadw llygad ar agor am y darluniau a fydd wedi eu gosod mewn ffenestri ac ar gownteri siopau.

Bydd rhai o’r cardiau â’r darluniau arnynt hefyd yn cynnwys llythyren, ac ar ôl dod o hyd i bob llythyren byddant gyda’i gilydd yn sillafu enw un o gymeriadau Roald Dahl.

Pan fydd plentyn wedi llenwi ffurflen gan nodi enw cymeriad yr wythnos honno, os bydd yn ei gyflwyno yn ei lyfrgell leol, bydd yn ennill twba o swigod ac yn cael ei gynnwys yn y gystadleuaeth i ennill y brif wobr - casgliad o lyfrau Roald Dahl sydd wedi eu rhoi gan fasnachwyr Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gystadleuaeth wedi ei threfnu mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr a Chanolfan Siopa y Rhiw.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:  “Gan mai 2016 yw canmlwyddiant geni Roald Dahl, mae her ddarllen yr haf eleni yn gwahodd pobl ifanc i ddarllen chwech neu fwy o’i lyfrau gwych yn ystod gwyliau’r haf.

“Mae’r gystadleuaeth hon yn ychwanegu hyd yn oed mwy o hwyl i ddathliadau’r haf eleni, a hoffwn ddiolch i holl fasnachwyr canol y dref am eu cefnogaeth.”

Mae ffurflenni cystadlu wedi eu hanfon i ysgolion, ond os nad yw eich plentyn wedi cael un , neu os oes angen rhai ychwanegol arnoch, gallwch eu casglu o stondin ddosbarthu yng nghanolfan siopa y Rhiw ger mynediad y farchnad, ac o Lyfrgell Porthcawl.

Ganwyd Roald Dahl yng Nghaerdydd ym mis Medi 1916 ac fe greodd rhai o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth plant gan gynnwys Willy Wonka, Charlie, Matilda, Fantastic Mr Fox, The Twits a Danny the Champion of the World.

Bu farw yn 1990 ond mae ei ddawn fel storïwr yn dal mor fyw ag erioed, a’r diweddaraf o’i lyfrau i gael ei addasu’n ffilm lwyddiannus yw y BFG.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am her ddarllen yr haf ewch i www.summerreadingchallenge.org.uk

Last Updated: 19/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud