Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Kenfig teacher pack

Caiff athrawon adael yr ystafell ddosbarth am dwyni tywod Cynffig!

19 Gorffennaf 2016

Mae athrawon yn cael eu gwahodd i gyfnewid eu hystafelloedd dosbarth am dwyni tywod gan fod cyfres newydd gyfan o ddeunyddiau addysgol wedi eu cynhyrchu i helpu plant ddysgu am yr awyr agored yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, ac mae pecynnau ar gael ar gyfer teuluoedd hefyd.

Yn y rhan ddiweddaraf o brosiect Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr, mae tîm datblygiad gwledig Reach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datblygu’r pecyn adnoddau ar-lein ar gyfer ysgolion sy’n galluogi gwersi i gael eu dysgu mewn lleoliad awyr agored trwy gydol y flwyddyn, ym mhob tywydd.

Gan esbonio’r prosiect ymhellach, meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Nod yr adnoddau hyn yw diddymu’r rhwystrau i ddysgu yn yr awyr agored trwy gynnig detholiad o gynlluniau gwersi a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm a Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd newydd Llywodraeth Cymru.

“Yn hytrach na dysgu am yr awyr agored, mae’r pecynnau yn ymwneud â defnyddio’r awyr agored ar gyfer dysgu. Er enghraifft, gellid defnyddio’r amgylchedd a’r nodweddion yng Nghynffig fel ysbrydoliaeth ar gyfer gwersi celf, neu gellid cynnwys arolwg bioamrywiaeth mewn gwers Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu neu gallai hanes rhyfeddol y safle fod yn sail i dasg hanes neu ysgrifennu.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Reeves: “Mae’r pecynnau ar-lein y gellid eu lawrlwytho yn ei gwneud yn haws i ddisgyblion godi eu chwyddwydrau a’u rhwydi chwilota mewn pyllau i fwynhau buddion niferus bod mewn mannau gwyrdd a naturiol wrth ddysgu.”

Gellir lawrlwytho’r adnoddau ar gyfer ysgolion o www.naturalneighbourhoods.com, a gall teuluoedd gymryd rhan trwy lawrlwytho pecyn llawn gweithgareddau awyr agored sy’n bwrpasol ar eu cyfer nhw, ac mae deunyddiau ychwanegol wedi eu creu ar gyfer myfyrwyr sydd mewn addysg uwch ac addysg bellach.

Mae prosiect Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei greu mewn partneriaeth gan athrawon, tîm datblygiad gwledig reach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r ymgynghorwyr addysgol Think, Learn, Challenge.

Mae’r fenter wedi derbyn cyllid gan Cyfoeth Naturiol Cymru a thrwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y Cynghorydd Reeves: “Ers ei lansio ychydig o dan ddwy flynedd yn ôl, mae prosiect arloesol Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gwneud yn haws i athrawon addysgu eu disgyblion mewn lleoliadau awyr agored, ac rwy’n siŵr y bydd y deunyddiau hyn sy’n benodol ar gyfer Cynffig yr un mor boblogaidd â’r gweddill.

“Y pecynnau adnoddau hyn yw’r diweddaraf mewn cyfres o welliannau cyffrous yng Nghynffig sydd wedi eu cynllunio i helpu pobl i elwa cymaint â phosib ar ymweliad â’r ardal cadwraeth arbennig hon.

“Mae’r gwelliannau eraill yn cynnwys byrddau dehongli newydd, arwyddion a’r murlun newydd hyfryd sy’n rhoi croeso lliwgar ar ochr canolfan ymwelwyr y warchodfa.” 

Last Updated: 19/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud