Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig hanner pris yn denu rhieni i ddewis ‘cewynnau go iawn’

14 Gorffennaf 2016

Cynigir gostyngiad o 50 y cant i rieni ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar becynnau cychwynnol o ‘gewynnau go iawn’ er mwyn helpu i ddwyn perswâd arnynt i ddefnyddio cewynnau go iawn yn hytrach na rhai tafladwy.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymuno â ‘The Nappy Gurus’ ym Mhen-y-bont ar Ogwr i roi cymhorthdal tuag at y pecynnau cychwynnol er mwyn gallu eu prynu am £25 yn hytrach na £50, sef y pris gwerthu a argymhellir.

Mae’r pecynnau yn cynnwys tri ‘cewyn go iawn’ ac eitemau cysylltiol, ac mae’r cynnig gostyngedig ar gael ar gyfer yr holl drigolion lleol sy’n feichiog neu sydd â phlentyn o dan dair blwydd oed.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau yn y cyngor: “Gan fod angen newid cewyn plentyn 5,520 o weithiau, ar gyfartaledd, cyn iddo ddysgu defnyddio poti, mae hynny’n cynrychioli swm enfawr o gewynnau sy’n cael eu taflu i safle tirlenwi.

“Yn amlwg, mae’r cewynnau hynny’n ddrud hefyd. Mae cewynnau go iawn yn ddewis llawer rhatach a gwell i’r amgylchedd felly byddwn i’n annog rhieni i roi cynnig arnynt.”

Meddai Bryher Hill, sy’n gweithredu’r fasnachfraint ‘Nappy Gurus’ lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr: “Gall defnyddio cewynnau go iawn ymddangos yn anodd i bobl ar y dechrau, ac weithiau mae’r gost gychwynnol yn gallu atal pobl rhag eu prynu, ond ar ôl i chi ddod i arfer â’r drefn, maen nhw'n wych. A, diolch i gefnogaeth y cyngor, mae prynu pecyn cychwynnol yn llawer rhatach erbyn hyn.”

Ychwanegodd Bryher, sydd ei hun yn fam i ddau o blant: “Byddwch yn arbed llawer o arian, yn y pen draw, trwy ddefnyddio cewynnau go iawn a byddwch hefyd yn helpu i ddiogelu’r amgylchedd. Mae cewynnau go iawn cyfoes yn hollol wahanol i’r hen fath yr oedd ein rhieni ni yn eu defnyddio flynyddoedd yn ôl. Maent wedi'u padio ac felly’n fwy cyfforddus, ac mae dewis o liwiau llachar felly maen nhw'n edrych yn dda hefyd.”

I brynu pecyn ‘cewynnau go iawn’ cychwynnol  am bris gostyngedig, bydd angen tystiolaeth o feichiogrwydd / oedran y plentyn (ffurflen MATB1 neu dystysgrif geni) a thystiolaeth o’ch cyfeiriad i gadarnhau eich bod yn gymwys, gan fod yn rhaid i’ch plentyn fod o dan dair oed ac mae'n ofynnol i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Bryher hefyd yn cynnal boreau coffi ‘Nappucino’ rheolaidd yn ‘The Zone’ yn Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr, lle y mae hi'n arddangos y cewynnau go iawn a chaiff mamau a thadau gyfle i gael sgwrs a phaned.

I ofyn am ffurflen gais am becyn cychwynnol o gewynnau go iawn, neu i gael rhagor o wybodaeth am y boreau coffi ‘Nappucino’, anfonwch neges e-bost at bridgendnappyguru@gmail.com neu ewch i www.facebook.com/thebridgendnappyguru.

Last Updated: 14/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud