Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn tanio’r injan ar gyfer Sioe Geir Clasurol

14 Gorffennaf 2016

Bydd dwsinau o hen geir i’w gweld ddydd Sul 24 Gorffennaf pan fydd ‘Sioe Geir Clasurol’ yn dod i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 10am a 4pm.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Chlwb Ceir Clasurol Morgannwg, a bydd y sioe yn dathlu oes aur moduro.

Bydd y ceir clasurol a fydd wedi eu parcio ar strydoedd canol y dref yn cynnwys cymysgedd dda o geir o’r 50au, y 60au a’r 70au fel ceir MG, Ford, Rover a Jaguar, yn ogystal â beiciau modur Harley Davidson a Honda Goldwing a dau dractor LGV, a bydd teuluoedd hefyd yn gallu cael golwg manwl ar injan dân gyfoes a cheir yr heddlu.

Bydd gwobrau, wedi eu noddi gan Farchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael eu cyflwyno ar gyfer y car gorau yn y sioe a’r beic modur gorau yn y sioe.

Bydd amrywiaeth o reidiau ffair ar gael ar Wyndham Street hefyd.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygiad Economaidd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Bydd mwy na 60 o geir yn cael eu harddangos yn y digwyddiad hwn, a fydd yn dod â digonedd o liw a hwyl i ganol y dref.”

Cadarnhaodd y Cynghorydd Smith hefyd bod y gwaith adeiladu ar gyfer datblygiad newydd y Rhiw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn dod yn ei flaen yn dda, gan ychwanegu: “Mae elfen maes parcio aml-lawr y gwaith ar y trywydd iawn i gael ei orffen yn ddiweddarach eleni, a disgwylir y bydd y fflatiau a’r uned fasnachol yn cael eu cwblhau erbyn gwanwyn 2017.”

Coastal Housing Group, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru o dan ei rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid sy’n ariannu datblygiad y Rhiw, ac mae’n un o’r prosiectau mwyaf arwyddocaol a welwyd yn y dref erioed.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Bydd y prosiect hwn yn gyfraniad pwysig i Ben-y-bont ar Ogwr. Rydym nid yn unig yn cael cyfleuster cyfoes sy’n addas ar gyfer anghenion siopwyr cyfoes yn lle'r hen faes parcio dadfeiliol, ond rydym hefyd yn creu cymuned o bobl a fydd yn byw yng nghanol y dref, a bydd hyn yn ei dro yn helpu i roi hwb i fasnach leol ac yn cefnogi’r economi leol.”

Last Updated: 14/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud