Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfle olaf i serennu yn y gwobrau busnes

4 Gorffennaf 2016

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl gan fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr   i gymryd rhan yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016 – y dyddiad cau yw dydd Gwener 8 Gorffennaf.

Mae’r gwobrau hyn yn clodfori rhagoriaeth ymysg amrywiaeth eang o fusnesau, ac yn arddangos y cwmnïau mwyaf addawol, arloesol ac entrepeneuraidd yn y fwrdeistref sirol. Dyfernir y gwobrau mewn seremoni ddisglair a gyflwynir gan un o gyflwynwyr teledu’r BBC, Sian Lloyd, yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ar 23 Medi 2016.

Mae pob busnes a leolir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i gymryd rhan. Croesewir ceisiadau gan fusnesau o bob maint ac o bob sector – cyn belled â’u bod yn gallu arddangos syniadau busnes arloesol a chynaliadwy. Gall busnesau hefyd gofrestru mewn mwy nag un categori.

Yn dilyn gwobrau busnes 2015, dywedodd Malcolm Pearce, Rheolwr Gyfarwyddwr Customised Sheet Metal Ltd, a enillodd ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2015’: “Rydym wrth ein boddau ac wedi ein syfrdanu o fod wedi ennill nid un, ond tair gwobr yn y seremoni! Mae gennym lawer o flynyddoedd o brofiad yn ein diwydiant ac rydym yn ymwneud â chleientiaid o bob cwr o Ewrop, ond mae’n wych  cael cydnabyddiaeth ar lefel leol am ein cyflawniadau. Hoffem ddiolch i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr am y cyfle hwn i arddangos ein llwyddiant.

”Byddem yn annog unrhyw fusnes lleol i gymryd rhan yn y gwobrau hyn. Mae’r broses ymgeisio yn syml iawn ond mae’r gydnabyddiaeth yn wych!”

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma’r bedwaredd flwyddyn i’r fforwm drefnu’r gystadleuaeth hon, ac mae dathlu rhagoriaeth yn parhau i fod wrth wraidd Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae’n rhaid i berchnogion a rheolwyr busnes weithio’n galed i ennill y blaen ar eu cystadleuwyr, ac mae’r gymeradwyaeth gan gyfoedion a ddaw o ennill un o’r gwobrau hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol pan ddaw at ddenu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.

“Rydym yn annog sefydliadau o unrhyw faint a statws i gymryd cymryd rhan yng ngwobrau eleni, naill ai drwy gyflwyno cais neu noddi categori – mae llawer o enillwyr y gorffennol wedi cydnabod bod y canlyniadau yn hynod fuddiol.

Dywedodd Pennaeth Materion Cyhoeddus ROCKWOOL UK, Ólöf Jónsdóttir: “Mae ROCKWOOL UK yn falch iawn o noddi Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni, sy’n ddathliad gwych o’r unigolion a’r busnesau ysbrydoledig yn ein cymuned leol. Hoffem ddymuno pob lwc i’r holl gystadleuwyr, ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod â’r enillwyr yn y seremoni ym mis Medi.”

Mae noddwyr gwobrau 2016 yn cynnwys ROCKWOOL UK, Cyfreithwyr Berry Smith, Coleg Pen-y-bont, EEF, Cyllid Cymru, Cyfrifwyr Siartredig Graham Paul, Handelsbanken, kksolutions ac United Graphic Design. 

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott OBE: “Rwyf wedi bod yn dod i’r gwobrau hyn ers tair blynedd, a gallaf ddweud â’m llaw ar fy nghalon fod yr enwebiadau a safon y busnesau yn drawiadol bob blwyddyn.

“Ni ddylem fyth gymryd yn ganiataol y swyddogaeth hanfodol sydd gan fusnesau bach a chanolig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ran gyrru ein heconomi leol. Dylid cydnabod a dathlu’r cwmnïau hyn - dyma pam y mae’r cyngor yn falch o gefnogi’r gwobrau, sy’n darparu llwyfan berffaith i wneud hyn.

“Byddwn yn annog pob cwmni ledled y fwrdeistref sirol i gyflwyno cais er mwyn ennill y gydnabyddiaeth yr ydych chi a’ch gweithwyr yn ei wirioneddol haeddu.”

Mae manylion am y gwobrau hyn, gan gynnwys ffurflenni cais, ar gael ar y wefan: www.bridgendbusinessforum.co.uk 

Gallwch hefyd glywed y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r gwobrau drwy ddilyn y fforwm ar Twitter@Bridgendforum #BBFAwards ac ar ein tudalen Facebook.

Last Updated: 08/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud