Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Racism comp web

Disgybl o Ysgol Bryn Castell yn ennill gwobr am ddylunio crys-T gwrth-hiliol

29 Ebrill 2016

Mae elusen wrth-hiliol wedi cyflwyno gwobr i Luke James, sy’n ddisgybl 18 oed o Ysgol Bryn Castell, yn rhan o gystadleuaeth gelf sydd wedi’i chynnal am y ddegfed flwyddyn yn olynol.

Dewiswyd Luke yn ail gan yr elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn y categori i blant blwyddyn 10 ac uwch am ei gynllun crys-T lliwgar a oedd yn dangos neges wrth-hiliol gref i atgoffa pobl fod pawb yn gyfartal.

Bu mwy na 70 o ysgolion ledled Cymru yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, a Luke oedd yr unig un o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael ei gynnwys ar y rhestr fer, a chafodd ganmoliaeth gan y beirniaid. Roedd y categorïau eraill yn cynnwys dylunio poster, barddoniaeth, ffilmiau byr a dylunio llyfrau comic.

Ymunodd Luke ag eraill a oedd wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn seremoni debyg i’r Oscars yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd lle cyhoeddwyd y canlyniadau a lle cafodd y disgyblion gyfle i gyfarfod rhai o gefnogwyr proffil uchel yr elusen o’r byd chwaraeon.

Cyflwynwyd tystysgrif, tlws a phecyn o nwyddau i Luke gan Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldebau, y Cynghorydd Hailey Townsend, Chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd Elvis Menayese a’r Cynghorydd Caro Wild o Gyngor Caerdydd. Bydd Ysgol Bryn Castell yn cael tystysgrif ar gyfer yr ysgol hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Hailey Townsend: “Roedd yn fraint eto eleni i fod yn rhan o’r digwyddiad arbennig hwn i ddathlu’r dulliau creadigol ac unigryw y mae pobl ifanc yn eu defnyddio i ddangos eu cefnogaeth i neges mor bwysig.

“Roedd yn gystadleuaeth gref iawn gyda dros 7000 o geisiadau, felly dylai Luke fod yn falch iawn ei fod wedi dod yn ail yn ei gategori.

“Rydym yn gweithio gyda Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ar hyn o bryd i ddarparu gweithdai i ryw 250 o blant o flwyddyn pump a blwyddyn chwech ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol, ac mae’r gystadleuaeth hon yn gyfle llawn hwyl iddynt ystyried hiliaeth o fewn y gymdeithas.”

Dywedodd Helen Ridout, Pennaeth Ysgol Bryn Castell: "Mae’r ysgol wedi cefnogi Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ers sawl blwyddyn trwy ein cwricwlwm addysg grefyddol ‘Amrywiaeth yn y Gymdeithas’. Mae hefyd yn rhan o’n rhaglen cymorth bugeiliol parhaus sy’n cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau penodol, rhoi cynnig ar gystadlaethau a thrafod y materion hyn yng ngwasanaeth yr ysgol. Mae Ysgol Bryn Castell yn dathlu ac yn annog amrywiaeth ymhlith ein disgyblion.”

Ychwanegodd Sarah Peel, Cyd-gysylltydd 14-19 Ysgol Bryn Castell: “Mae Luke yn arlunydd gwych sydd â dawn wirioneddol am ddylunio a’r manylion lleiaf. Mae ganddo ffolder arlunio anhygoel ac amrywiaeth o sgiliau. Mae Luke yn ystyriol ac yn meddwl am bobl o bob cefndir a phob ffordd o fyw ac mae’n ased go iawn i’r ddarpariaeth ôl 16 yn Ysgol Bryn Castell.”

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yw elusen addysgol wrth-hiliol fwyaf y DU a cheir rhagor o wybodaeth am ei gwaith yn www.theredcard.org

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud